5816 Sayılı Kanun Nedir?

5816 sayılı kanun nedir? Hangi hükümleri içerir? 5816 sayılı kanunun hükümleri , çerçevesi nedir? İşte detaylar.

5816 Sayılı Kanun Nedir?

5816 sayılı kanun nedir?

5816 sayılı Kanun , ATATÜRK ALEYHiNE iŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 'dur. Bu kanuna göre Türkiye 'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatük ün hatırasına alenen hakaret eden veya sövenlere ceza verilir.

Söz konusu kanun metni şu şekilde;

Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.