Koronavirüs Cezalarıyla İlgili Yeni Teklif TBMM'de

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin imzasını taşıyan koronavirüs cezaları ile tüm faizlerin iptaline yönelik kanun teklifi ilgili komisyona sevk edildi.

Koronavirüs Cezalarıyla İlgili Yeni Teklif TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, koronavirüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarını ihlal gerekçesiyle kesilen cezaların iptali için kanun teklifi verdi. Teklifin genel gerekçesinde ekonomik durumlara dikkat çeken Zeynel Emre,  AK Parti kongrelerine atıfta bulunarak, "Bir yandan lebalep kongreler yaptıkları için övünen ve adeta Covid-19 salgının yayılması için özel çaba sarf eden karar verici konumdaki kişi ve onların siyasi tabanının her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kalması, diğer yandan anayasal hakları ihlal edilerek cezalandırılan on binlerce vatandaş. Bu uygulama, AKP iktidarının uzun zamandır taşlarını döşediği ikili hukuk sisteminin bir başka göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre'nin ilgili kanun teklifinin gerekçesinde ayrıca, "Neden olunan tahribat, iktidarın yanlış uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp, erki elinde tutanlar yüzünden halkın devlete olan güveninin sarsılmasıdır. AKP iktidarının süregelen hukuksuz uygulamalarının daha fazla tahribat yaratmaması ve halkın devlete olan güveninin tekrar tesis edilmesine bir nebze katkı sunması bağlamında Covid-19 nedeniyle verilen cezaların iptal edilmesi; geçen süreçte ödemesi yapılan cezaların ise vatandaşlara iade edilmesi için cezaların dayanağı olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini amaçlamaktayız." ifadeleri yer aldı.

UMUMİ IDFZISSIHHA KANUNUNDA DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun 282 inci maddesi kapsamsında Covid-19 salgını dayanak gösterilerek maske ve sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında verilen idari para cezaları ile bunlara ilişkin tüm gecikme faizi ve cezalardan kaynaklanan kamu alacağı terkin edilmiştir."


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.