Fahrettin Yokuş , Yumurta Üreticiler Birliğinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı

İyi Parti Konya Milletvekili Yumurta Üreticiler Birliğinin sorunlarını Meclise taşıdı. Yokuş, üreticiyi isyan noktasına getiren yumurta krizinin Uluslararası yapılan anlaşma gereğini yerine getirmeyen Irak hükümetinin mayıs ayı itibariyle yumurta ithalatını durdurması nedeniyle yeni bir krizin daha ortaya çıktığını belirtti.

Fahrettin Yokuş , Yumurta Üreticiler Birliğinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı

Fahrettin Yokuş Yumurta Üreticiler Birliğinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıdı

İyi Parti Konya Milletvekili Yumurta Üreticiler Birliğinin sorunlarını Meclise taşıdı. Yokuş, üreticiyi isyan noktasına getiren yumurta krizinin Uluslararası yapılan anlaşma gereğini yerine getirmeyen Irak hükümetinin mayıs ayı itibariyle yumurta ithalatını durdurması nedeniyle yeni bir krizin daha ortaya çıktığını belirtti.

Yokuş, “Ülkemizde sağlıklı gıda üretimi ve üretim planlamasında uygun koşullar gözetmeksizin yapılması, üreticilerimize ve tüketicilerimize büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Sağlıklı ve uygun Türkiye’deki yumurta üreticilerinin yıllardır plansız büyümesi kayıt dışı sektörlerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu durum karşında kayıtlı yumurta sektörünü ve tüketiciyi olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye bugün itibarı ile yumurta sektöründe derin bir krizle karşı karşıyadır. Maliyeti 35-36 kuruş olan yumurta fiyatı haziran ayında daha da düşerek bugün itibari ile 16-17 kuruşa düşmüştür. Bu durum da yumurta maliyetinin yarısına kadar indiğini göstermektedir.” dedi.

“Türkiye kafes sistemindeki yumurta üretimde Dünya da 9. Sırada yerini alırken yumurta ihracatında da dünyada 3. Sırada yerini almaktadır.  Yumurta üretim sektöründe bir taraftan süregelen maliyet/fiyat dengesizliği yaşanırken öte yandan birçok üretici karlılık analinizi yapmadan büyümeye devam etmektedir.  Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üreticilerin birçoğu üretimde kullanılan anaç hayvanlar, aşı, ilaç yem gibi yüksek girdili ham maddeler için bankalardan kredi almaktadır. Ekonomik sıkıntıya giren üreticiler piyasada oluşan ürün fazlalığı nedeniyle kredilerini ödeyemez duruma gelmekte ve zorluk derinleşerek artmaktadır.” “Yıllık nüfus ve tüketim artışını gözetmeyen plansız büyüme doğal olarak arz fazlası oluşturmakta ve stoklama imkanı olmayan ve raf ömrü 28 gün ile sınırlı yumurta fiyatları aşırıderece düşmektedir. Bu durumda birçok işletme ya tamamen ya da geçici olarak üretimden çıkmaktadır. Belli aralıklarla tekrarlanan bu kısır döngü sağlıklı üretim planlanmasının yapılmamasından ve yumurta pazarlama gerekli alt yapıya sahip olunmadığının bir göstergesidir. Bu durumda üretim tıkanıklığı yaratmaktadır.”

TARIM ÜRETİCİLER BİRLİĞİNE YETKİ VERİLMELİ Y

okuş, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmaların yetersizliğine dikkat çekerek;  “2001 yılında 21 Dönem TBMM’de Yumurta Üreticilerinin Sorunlarını Araştırmaya yönelik kurulan komisyonda, o dönemin sorunları ve çözümleri tespit edilmiş ve Tarım Üretim Birliği kurulmuştur. Ancak bu birliklere yetki verilmeden dolayı plansız büyüme devam etmiştir. 2019 yılında hala aynı sorunların artarak devam ettiğini üzülerek görmekteyiz.” “Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bir an evvel planlı üretime geçilmesi yönünde adımlar atılması elzemdir. Bu hususta tam yetkiyi Tarımsal Üretici Birliği olan yumurta üreticileri birliğine vererek planlama yoluna gidilmelidir. Yumurta üretim kalitesini talebe göre planlamak, kalitesini iyileştirmek, ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlamanın gücünü artırarak tedbirlerin alınması, üretici ve tüketicinin korunması birincil önceliktir. Bu sebeple Yumurta Üreticileri Birliğinin sorunlarını günümüz koşullarında değerlendirerek, planlı büyüme yolunda ilerlemesi adına TBMM’de bir komisyon kurulması için araştırma önergemi verdim.” şeklinde ifade etti.