BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Ücretli Öğretmen Maaşları için Kanun Teklifi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara milletvekili Mustafa Destici, ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözümü için kanun teklifi verdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Ücretli Öğretmen Maaşları için Kanun Teklifi

Kadrolu öğretmenlerin SGK priminin tam olarak yattığını fakat ücretli öğretmenlerin kazanılmış davalar olmasına rağmen SGK primlerinin 16,17 gün üzerinden yatırıldığını vurgulayan BBP Genel Başkanı, milli bayramlar ve hava şartları kaynaklı tatillerde dahi kadrolu öğretmenlerin maaşlarında bir kesinti olmadığını ücretli öğretmenlerin maaşlarında kesintiye gidildiğini vurguladı.

Destici, "Milli Bayramlar ve hava şartlarından ötürü yapılan tatillerde kadrolu öğretmenlerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmazken daha düşük ücret alan ücretli öğretmenlerimizin maaşında kesinti yapılmaktadır. Zaten yaz tatillerinde ve ara tatillerde maaş ödenmeyen, ek ders ücretine zam gelince maaşlarında cüzzi bir miktarda artış olan ücretli öğretmenlerimizle kadrolu öğretmenlerimiz arasındaki maaş farkı her yıl artmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında kadrolu öğretmenlere ödenen kırtasiye giderleri ücreti, sosyal kulüp ödeneği, bankaların ödediği maaş promosyonu gibi haklardan faydalanamayan kutsal görev emektarı ücretli öğretmenlerimizin tazminat hakkı da olmayıp SGK primleri yanın yattığı için emekli maaşında da hak kaybı yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yapılan görevin önemine vurgu yapan BBP Lideri, ücretli öğretmenlerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için ücretlerinde artış sağlanması gerektiğini belirterek TBMM'ye verdiği kanun teklifinde madde gerekçelerini şu şekilde sıraladı: 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Ücretli öğretmen pozisyonunda çalışmakta olan öğretmenlerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için ücretlerinde artış sağlamak amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "140" ibaresi "280" ve "150" ibaresi "300" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.