TSK Subay Alımında Başvuru Genel ve Özel Şartlarına Dikkat

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muvazzaf subay alımı için başvuru süreci devam ederken, adaylara genel ve özel şartların incelenmesi konsuunda uyarı geldi.

TSK Subay Alımında Başvuru Genel ve Özel Şartlarına Dikkat

TSK Subay Alımında Başvuru Genel ve Özel Şartlarına Dikkat

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muvazzaf subay alımı için başvuru süreci devam ederken, adaylara genel ve özel şartların incelenmesi konsuunda uyarı geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, lisans ve lisansüstü düzeyinden muvazzaf subay alınacağı, ilgili alım için başvuruların MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin sayfasından 7 Ekim'e kadar alınacağı belirtilmiş, adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği vurgulanmıştı.

İLKOKUL, ORTAOKUL, ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİ İLE KADIN-ERKEK ADAYLARLA TANIŞARAK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLA.

İlgili duyuruda, başvuru yapacak adaylardan lisans düzeyinden mezunlar için yaş şartının 27, lisansüstü için 32, uzmanlık eğitimi alan tabipler için 35 olduğu belirtilirken, başvuru kılavuzunda yer alan kontenjan dağılımının da incelenmesi gerektiği belirtildi.  

Başvuru Genel Şartları ise aşağıdaki gibi olacak: 

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA