TSK Dış Kaynaktan Kadın Erkek Muvazzaf Subay Alımı Yapacak: Başvuru MSB PERTEM'de Başladı 2020

Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alımı için duyuru yayımladı. PERTEM'de yayımlanan duyuruda MSB, kadın erkek adaylar arasından subay alımının başladığını duyurdu. İşte yayımlanan ilan, başvuru şartları ve MSB subay alımı başvuru bilgileri.

TSK Dış Kaynaktan Kadın Erkek Muvazzaf Subay Alımı Yapacak: Başvuru MSB PERTEM'de Başladı 2020

Son dakika: MSB subay alımı ilanı yayımlandı.

Subay olmak isteyen adayların merakla beklediği 2020 yılı muvazzaf subay alımı ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusunda "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2020 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU"na yer verildi. 

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Yayımlanan duyuruda başvuruların bugün başladığı ve 10 Aralık 2020 tarihine kadar müracaatların devam edeceğine yer verildi.  Resmi duyuru şu şekilde:

"1. Başvurunuzu yapmadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kılavuzda belirtilen hususları/şartları yerine getirmediğinizin/taşımadığınızın tespit edilmesi/anlaşılması durumunda adaylığınızın sonlandırılacağını unutmayınız.
 2. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı, temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.
 3. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
 4. Tercihlerinizi yaparken mezun olduğunuz lisans programına uygun olmak şartıyla mümkün olduğunca hem muharip hem de yardımcı sınıflardan tercihte bulununuz. Seçim aşamalarından başarılı olmanız halinde almanız gereken sağlık raporu kriterleri, muharip ve yardımcı sınıflar için farklı olacağından [örneğin; sevk edildiği hastaneden "D-1'e (muharip sınıf) göre muvazzaf subay olamaz, D-2'ye (yardımcı sınıf) göre muvazzaf subay olur" kararlı sağlık raporu alan bir aday yalnızca muharip sınıflardan tercihte bulunmuşsa, sağlık raporu uygun olmadığından tercihlerine yerleştirilemeyecek, yardımcı sınıflarda da tercihi bulunmadığından elenecektir] hem muharip sınıftan hem de yardımcı sınıftan tercih yapmanız lehinize olacak, duruma göre elenmenize engel olabilecektir.
 5. Askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yapan ve terhis olan adaylara (6 ay veya sonrasında devam edip 12 ay askerlik yapan ve bunların her ikisi için ayrı ayrı terhis belgesi olan adaylar) bu kanun kapsamında ilave puan verileceğinden terhis belgelerinin yanınızda bulunması lehinize olacaktır.
 6. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Personel Temin Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.
7. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
8. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.
9. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
10. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.
11. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir."

BAŞVURU ŞARTLARI

Subay alımına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2019 veya 2020 yılları Kamu
Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava
katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul
edilmeyecektir

(5) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek
adaylar için KPSS şartı aranmayacak (dalında uzmanlık bitirmiş olan adayların adaylıkları kabul
edilmeyecek), bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50
puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim
ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı
yapılacaktır.
(6) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek
adaylar için;
(a) KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl
içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar,
[Ermenice, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça, Korece ve Çince için TABLO-1’deki lisans
bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak, (YDS/E-YDS) şartı aranmayacak ) (yurt içi eş değer
programlar dikkate alınmayacak)] (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar
için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı
haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme
yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir

(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat
edecek adaylardan KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM
tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en
az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük
not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında
kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS
notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav
notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
(8) Tablo-3’deki (Hv.K.K.lığı Kadroları) İngilizce Öğretmenliği için KPSS P3’den en az
60 alanlar ve ilave olarak, KPSS P121-13 Lisans puanı en az 70 olanlar; Tablo (1 ve 3)’deki Beden
Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı
en az 70 olanlar [Tablo (1 ve 3)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği ile Tablo-3’deki İngilizce
Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121
puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],
(9) Tablo-3’deki (Hv.K.K.lığı Kadroları) Mühendislik kontenjanları için KPSS P3’den en
az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili
yabancı dil sınavından (İngilizce) (YDS/E-YDS) en az 60 alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM
Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı
dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS 60 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul
edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi
ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
(10)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,
(11)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,
(12)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),
(13)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.

GENEL ŞARTLAR

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak

(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş
olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu
kapsamda adaylardan;
(I) Muharip Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
(II) Yardımcı Sınıflar için; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur”,
kararlı sağlık kurulu raporu talep edilecektir.
(b) Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan
sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık
kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir. Bu kapsamda;
(I) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç
30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık
raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların
adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun, belirtilen süre içerisinde ilgili
hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.
(II) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,
(III)Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde
düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve
posta kanalıyla gönderimlerde yaşanacak gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu
olmayacaktır.

3) Özel Şartlar:
(a) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça
belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO4’dedir.)
(b) TABLO-5’te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş
ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
(ç) Hali hazırda veya daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya
sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş
olmak,
(d) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına başvuracak
adaylar için (KPSS şartı aranmadığından) MSB’lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür
Sınavında başarılı olmak,
(e) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve
yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(f) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO7’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

BAŞVURULAR İNTERNETTEN BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı bünyesine dış kaynaktan yapılacak muvazzaf subay alımına başvurular 10 Aralık tarihine kadar internet üzerinden alınacak. 

Başvuru yapmak için tıklayın

Kılavuz için  TIKLAYIN

ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Astsubay alımının da önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. İlan geldiğinde haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN