Subay Adayları Dikkat! Subay Alımında Son Saatlere Girildi!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın TSK Subay adayı alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

Subay Adayları Dikkat! Subay Alımında Son Saatlere Girildi!

Subay Adayları Dikkat! Subay Alımında Son Saatlere Girildi!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın TSK Subay adayı alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan subay alımı duyurusunda başvuru işlemlerinin 7 Ekim 2019 tarihi itibariyle sona ereceği belirtilmişti. Lisans, Lisans üstü  düzeyinden gerçekleşecek muvazzaf subay alımı için lisans mezunlarında yaş şartı 27, lisansüstünde 32, uzmanlık eğitimi alan tabipler için yaş şartı ise 35 olarak belirlendi. Başvurular e-Devlet şifreleriyle gerçekleşecek. Başvuru genel şartları aşağıdaki gibi: 

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A
maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve
Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,
(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci
Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait
Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

DAHA FAZLA BİLGİYE MSB RESMİ SAYFASINDAN ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA