Muvazzaf Astsubay Alımı Sonucu Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Muvazzaf Astsubay Alımı Sonucu Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini seçim aşamaları tamamlandı. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmıştır. Kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, ".... Sınıfında Asil-6 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve ilk grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 25 Mayıs-03 Haziran 2022 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında, belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır.

Kayıt için izlenecek yol:

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 25 Mayıs-03 Haziran 2022 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde MSÜ KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞINA (BALIKESİR) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol-işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.

(1) Kesin kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet A5 boyutunda fotokopisi, anne-babasına ait nüfus cüzdanı fotokopisi,

(b) 4 adet biyometrik fotoğraf (arkasına isim ve TC numarası tükenmez kalemle yazılmış şekilde),

(c) İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adaya ait vukuatlı nüfus kaydı (aile bilgilerini içerir şekilde, e-devlet sisteminden alınmış olabilir,

(d) Adli Sicil Raporu kendisi, annesi, babası ve kardeşleri dahil.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir),(adaylar e-devlet sistemi Adalet Bakanlığı Dava dosyası sorgulama ve Yargıtay dava dosyası sorgulama sayfalarından haklarında açılan bir dava ve herhangi bir siyasi parti üyeliği olmadığına dair isminin açıkça gözüktüğü belgeyi çıktı alacaklardır.

(e) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Mezun olunan ön lisans-lisans diploma-geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı 2 adedi.(e-devlet sisteminden alınmış olabilir, yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olan adaylar denklik belgesi getireceklerdir),

(g) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ğ) Transkript belgesinin 2 adet fotokopisi,

(h) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ı) Varsa Şehit-Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(i) 2 suret Noter onaylı Taahhütname (Onaysız belge kabul edilmeyecek, katılış sonrasında noter onayı için birlik dışına çıkılmasına müsaade edilmeyecektir.

(j) Kamu kurum-kuruluşunda görev yapmakta iseniz, ayrılış katılış bildirim belgesi veya noter onaylı sureti; özel sektörde görev yapmakta iseniz ilişik kesme belgesi veya noter onaylı sureti,

b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için;

1. Seçim Aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları 25 Mayıs-03 Haziran 2022 tarihleri 08:30-16:30 saatleri arasında Dz.K.K.lığı Personel Başkanlığı Personel Temin Koordinasyon Şube Müdürlüğüne (Dikimevi-ANKARA)'da yapılacaktır. Adayların kayıt için şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Söz konusu kayıt işlemi "ön kayıt" şeklinde olup, kesin kayıt işlemi eğitim birliğine katılışta yapılacaktır.

2. Ön kayıt için, aşağıda belirtilen belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve aşağıdaki sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir)

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(b) 6 adet vesikalık fotoğraf,

(c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç)Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Mezuniyet Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Transkript fotokopisi,

(g) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu,

(ğ) Varsa Şehit-Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(h) Noter onaylı Taahhütname (Dz.K.K.lığı)

c. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için;

Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 25 Mayıs-03 Haziran 2022 tarihleri 08:30-16:30 saatleri arasında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına (Kütahya) şahsen ön kayıt için başvuracaklardır. Bu adaylar için bundan sonra izlenmesi gereken yol-işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1. Ön kayıt için istenen belgeler;

(a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(b) 6 adet biyometrik fotoğraf 50X60 mm beyaz fonda desensiz (arkasına isim ve TC numarası yazılmış şekilde),

(c) İkametgâh ilmuhaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(d) Terhis Belgesi veya Askerlik Durumu Gösterir Belge (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(e) Lisans-Önlisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(f) Varsa Lisansüstü Eğitim Belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(g) Transkript belgesinin fotokopisi,

(ğ) Varsa Yabancı Dil Sonuç Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

(h) Varsa Şehit-Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge,

(ı) Vukuatlı nüfus kayıt örneği aslı (e-devlet sisteminden alınmış olabilir).

Taahütnameleri indirmek için duyuru metnine bakmanız gerekiyor

DUYURU METNİNİN TAMAMI ve SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /