MSB'ye Kadın-Erkek Memur, Erkek Uzman Çavuş, Kadın-Erkek Subay Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memuru, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş, Milli Savunma Üniversitesi ise kadın-erkek subay ile erkek astsubay alımı yapacak. MSÜ alımları için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapılırken, devlet memuru ve uzman erbaş alımları için başvurular MSB Personel Temin sayfası üzerinden online yapılabiliyor.

MSB'ye Kadın-Erkek Memur, Erkek Uzman Çavuş, Kadın-Erkek Subay Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memuru, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş, Milli Savunma Üniversitesi ise kadın-erkek subay ile erkek astsubay alımı yapacak. MSÜ alımları için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapılırken, devlet memuru ve uzman erbaş alımları için başvurular MSB Personel Temin sayfası üzerinden online yapılabiliyor.

03 Şubat 2019 Pazar 13:10
MSB'ye Kadın-Erkek Memur, Erkek Uzman Çavuş, Kadın-Erkek Subay Alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'na devlet memuru alımı için başvuru işlemleri Pertem üzerinden sürerken, MSÜ'ye kadın-erkek subay adayı öğrenci alımı, yine MSÜ'ye erkek astsubay adayı alımı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise uzman çavuş alımı yapılacak. Kadın-Erkek Subay , Erkek astsubay adayı askeri öğrenci alımı için gerçekleştirilecek 2019 MSÜ için başvurular ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Sınav hakkında detaylı bilgilendirme ve daha fazlası için adaylar aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirler. 

2019 MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir. 
4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
6) ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına
çağrılmayacaktır.). 
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2019-YKS TYT taban puanı almış olmak, 
b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019- YKS TYT ile 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2019-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.
8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; 
a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak, 
e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı
halleri bulunmamak, 

UZMAN ERBAŞ ALIMI

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na askerlik hizmetini yerine getirmiş yaş ve diğer şartlara haiz uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Başvurular Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin sayfası üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru genel ve özel şartlarının yanı sıra hangi branşlarda alım yapılacağına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir. 

UZMAN ONBAŞI ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.


DEVLET MEMURU ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memuru alımı için de başvurular devam ediyor. 28 Aralık 2018 tarihinden itibaren Personel Temin sayfası vasıtasıyla başvurularını tamamlayan adaylar sonuç duyurusunu beklerken, henüz başvuru yapmayan adaylar ise 15 Şubat 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru sonuçlarının 18 Mart 2019 tarihinden sonra ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru genel ve özel şartları ile alım yapılacak branşlara göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

MSB DEVLET MEMURU ALIMI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Son Güncelleme: 03.02.2019 13:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.