Milli Savunma Bakanlığına Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan 967 Muvazzaf Subay Alımı Yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınavla subay alımı için ilan yayımlandı. 3 kuvvet komutanlığına toplamda 967 subay alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığına Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan 967 Muvazzaf Subay Alımı Yapılacak

Bakanlık tarafından duyurulan ilanla Kara Kuvvetleri Komutanlığına 859, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 49, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 59 subay alımı gerçekleştirilecektir. Kadın ve erkek adaylar bu sınavlara başvuru yapabilecektir.

KPSS Şartı

Başvuru için KPSS şartı aranmaktadır. 2021 veya 2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri alanlar başvuru yapabilecekti. Bazı bölümler için ise yabancı dil şartı bulunuyor.

Yaş Şartı

Lisans düzeyinde mezun olanlar için 27 yaşından büyük olmayanlar  (1 Ocak 1995 ve sonraki doğumlular) başvuru yapabilir.

Yüksek Lisans düzeyinde başvuru yapanlar ise 32 yaşından büyük olmayanlar (1 Ocak 1990’dan sonra doğanlar) başvurabilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 859 personel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 49 personel

Hava kuvvetleri Komutanlığı: 59 personel

Seçim Aşaması Faaliyetleri

(1) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

(2) Fiziki Değerlendirme,

(3) Kişilik Değerlendirme Testi,

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(5) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(6) Mülakat Sınavı,

(7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını online olarak bugünden itibaren yapabilecektir. Başvurularda son gün 13 Kasım 2022 tarihidir.

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Başvuru Genel Şartları

(I) Türk vatandaşı olmak,

(II) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri_tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak, (XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak, (XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak

(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

(XVI)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

(XVII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak,

(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,

Başvuru kılavuzunda tüm kontenjan dağılımları, eğitim ve diğer şartlar yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden başvuru kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /