Milli Savunma Bakanlığı 1.870 Astsubay Alımı Yapıyor Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından astsubay alım ilanı geldi. Yayımlanan kılavuza göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1.870 astsubay alımı yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 1.870 Astsubay Alımı Yapıyor Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Bugün yayımlanan kılavuzla Milli Savunma Bakanlığı astsubay alım ilanı yayımlandı. Toplamda üç kuvvet komutanlığına dış kaynaktan 1.870 muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 27 Kasım 2022 saat 23.59'a kadar devam edecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 1416 Astsubay alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 99 Astsubay alımı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: 355 Astsaubay alımı

Yaş Şartı

Astsubaylığa başvuru yapabilmek için aşağıdaki yaş şartlarını taşımak gerekiyor;

Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1997 ve daha sonraki doğumlular),

Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilecek.

KPSS Şartı

Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı için; 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar veya 2021 ve 2022 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı dikkate alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

(VIII)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.

(XI)Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.

(XII)Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

(XIII)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.

(XIV) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu almak.

(XV)Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakat sınavında başarılı olmak.

(XVI)Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.

(XVII)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

(XVIII) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak.

(XIX)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak.

(XX)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

(XXI)Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

(XXII)Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.

BAŞVURU KILAVUZU KADRO DAĞILIMI VE DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /