Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Subay Alım İlanı Yayımladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, üç farklı komutanlıkta istihdam edilmek üzere iç ve dış kaynaktan subay temini için başvuru kılavuzu yayımladı.

Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Subay Alım İlanı Yayımladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2022 Yılı Hukuk Sınıfı iç ve dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini için başvuru kılavuzu yayımlandı. 3 farklı kuvvet komutanlığına toplamda 68 subay temini yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan subay alımı yapılacaktır.

HUKUK SINIFI SUBAYI TEMİN KONTENJANLARININ KUVVET KOMUTANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

İç Kaynak: 3

Dış Kaynak: 45

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

İç Kaynak: 2

Dıl Kaynak: 2

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

İç Kaynak: 2

Dış Kaynak: 10

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan temin edilecek subay adayı kontenjanının 5’i kadın olacaktır.

2. Hava Kuvvetleri Komutanlığına dış kaynaktan temin edilecek subay adayı kontenjanının 2’si kadın olacaktır.

3. İç kaynaktan temin edilmesi planlanan kontenjanların dolmaması durumunda dış kaynak temininden iç kaynak kontenjanları tamamlanabilecektir.

Yaş Şartı Kaç?

01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),

Başvuru Genel Şartları

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(g) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(ğ) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

(h) Başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

Diğer tüm şartlar ve detaylar için başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

BAŞVURU YAPMAK VE BAŞVURU KILAVUZUNU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /