2020 MSÜ ile Lise Mezunlarından Subay ve Astsubay Adayı Öğrenci Alımı için Başvuru Şartları

2020 MSÜ başvuru işlemleri için geri sayım sona eriyor. Lise mezunu adaylardan Milli Savunma Üniversitesi'ne subay adayı askeri öğrenci alımı için başvuru işlemleri 7 Ocak'ta başlayacak 10 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek. İlgili tarihlerde herhangi bir sebeple başvuru işlemlerini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru sayfasının 25 Şubat'ta açılacağı, adayların ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle işlemlerini bu sayfadan gerçekleştirebileceği belirtil

2020 MSÜ ile Lise Mezunlarından Subay ve Astsubay Adayı Öğrenci Alımı için Başvuru Şartları

SUBAY VE ASTSUBAY ADAYI ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Yüz binlerce gencin şanlı ordu hayalini gerçekleştirmek için girdiği MSÜ için geri sayımda sona geliniyor. 2020 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci adayı belirleme sınavı için başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden 7 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. ÖSYM'nin ve MSÜ'nün resmi sayfalarından ilgili sınava dair kılavuzun kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) başvurularını 10 Şubat'a kadar tamamlamaları gerekecek. Geç başvuru için belirlenen tarih 25 Şubat 2020 olurken, binlerce genç subaylık hayali için 29 Mart 2020 tarihinde sınav heyecanı yaşayacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçları 21 Nisan 2020 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

YENİ MEMUR, ASKERİ PERSONEL, BEKÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ TAKİP ET, DİĞER KADIN-ERKEK ADAYLARLA İLETİŞİME GEÇEREK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN. TIKLA VE KATIL.

2019'da Sınav Ücreti Ne Kadar Olmuştu?

2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı için başvuru ücreti 144 TL olarak belirlenmişti. 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen sınava binlerce aday başvuru yapmış, ilgili sınav 135 dakika sürmüştü.  

2019 YILINDAKİ ŞARTLAR

MSÜ Sınavı Giriş Koşulları Geçtiğimiz sene şu şekildeydi: 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). 
5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,
6) ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.).
7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere; 
a) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2019-YKS TYT taban puanı almış olmak,
b) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019- YKS TYT ile 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış,2019-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.
8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; 
a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak, 
e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak, 
10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
11) Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
12) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
13) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
14) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak, 
15) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
16) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak, 

DİKKAT: Harp Okulları için 2019 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine
(AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019 Yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen 
adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.