Bekçi Alımına Yoğun İlgi Devam Ediyor! Başvurular 2 Ekim'de Son Bulacak

Geçtiğimiz gün başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için başvuru işlemleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sayfası üzerinden e-Devlet şifreleriyle devam ediyor.

Bekçi Alımına Yoğun İlgi Devam Ediyor! Başvurular 2 Ekim'de Son Bulacak

Başvurular 2 Ekim'de sona erecek. En az lise ve dengi okullardan mezun, 31 yaşından gün almamış, herhangi bir suçtan ceza almamış, en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet eden adaylardan seçilecek 400 kişi , Polis Akademisi tarafından verilecek eğitimin ardından İstanbul'da Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak istihdam edilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına dair, "stanbul ilimize (400) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden edevlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir." denilirken, başvuru genel şartları ise aşağıdaki gibi oldu. Bekçi alımı başvuru şartları: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
(19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990
tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz
kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
1) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma
devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle
hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak.
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına
üye bulunmamak.
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.