Yeni İlan Geldi: 20 Güvenlik Korucu Alımı Yapılacak

Son dakika haberi: Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunlarından güvenlik korucusu alımı yapılacağına yer verildi.

Yeni İlan Geldi: 20 Güvenlik Korucu Alımı Yapılacak

Kurtalan Kaymakamlığı korucu alımı yapacak.

Siirt İline bağlı Kurtalan İlçesi'nde güvenlik korucusu kadrosunda istihdam etmek üzere 20 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlçe Jandarma bünyesine yapılacak korucu alımı için başvurular başladı ve 13 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kurtalan İlçesi Kayabağlar Beldesine (20) adet Güvenlik Korucusu alımı için aranan başvuru şartları şu şekilde:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak yada 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 26/09/2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’nci Maddesinin Birinci Fıkrasında yazılı; Halkın Sosyal Sınıf, Irk, Din, Mezhep veya Bölge Bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak.
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen şuçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 • Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 • Görevlendireceği köyde veya Jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.
 • Görevini devamlı yapılmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Siyasi parti üyesi olmamak.
 • Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleri ile eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 • Terör örgütlerine veya milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Kayabağlar Beldesinden 2020 ve 2021 yılı içerisinde (30) ve (6) kişilik Güvenlik Koruculuğu alımı için daha önce müraacat eden adaylardan istekli olanlar, sadece dilekçelerini yenileyerek başvuru yapacaklardır.    
 • Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 13 Mart 2021 tarihine kadar dilekçe hazırlanıp aşağıdaki evraklar eklenerek Kaymakamlığa yapılacak.

 1. Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 2. Diploma sureti.
 3. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge,
 4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
 5. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet cd ile biyometrik fotoğraf.
 6. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi

Diğer il ve ilçeler ile köylere de korucu alımı yapılacak. İlanlar yayımlandığında haberdar olmak için kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN