Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı Sınav Soruları ve Bekçi Alımı Sınav Sonuç Tarihi

Binlerce bekçi adayının girdiği Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavının sonuçları ve sınav soruları ile cevap anahtarı duyurusu için bekleyiş sürüyor. Bekçi alımı sınav soruları ve cevap anahtarı , sınav sonuç tarihi netleşti.

Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı Sınav Soruları ve Bekçi Alımı Sınav Sonuç Tarihi

Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi Alımı Sınav Soruları ve Bekçi Alımı Sınav Sonuç Tarihi 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2019/1 ve 2019/2 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı dün gerçekleştirildi. 8 ilde gerçekleştirilen sınava adayların yoğun ilgisi gözlemlenirken, sınavın sona ermesinin ardından binlerce bekçi adayı sınav sonuçları ve sınav soruları ile cevap anahtarı duyurusuna kitlenmiş durumda.

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı sınava ait sorular ve cevap anahtarları 16 Temmuz tarihinde Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Sınav sonuç tarihi de netleşmiş durumda. MEB tarafından yapılan bilgilendirmede Bekçi alımı yazılı sınav sonuçlarının 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacağı bildirildi.  Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak.

Bunla ilgili yapılan bilgilendirmelerde şu ifadelere yer verilmişti, 'Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.'

LİSE, ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİ VE BEKÇİ ALIMI DUYURULARINI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.