Lise Mezunlarından Polis Adayı Öğrenci Alımı için Önemli Gelişme! 2019 PMYO Başvurusu Yapmak İsteyen Gençler Dikkat!

En az lise mezunlarından polis alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar dikkat. YKS geç başvuru işlemleri 19 Mart'ta.2019 PMYO Giriş sınavı başvurusu yapmak isteyen gençleri yakından ilgilendiren 2019 YKS için geç başvuru işlemleri 19 Mart 2019 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sayfasından yapılacak.

Lise Mezunlarından Polis Adayı Öğrenci Alımı için Önemli Gelişme! 2019 PMYO Başvurusu Yapmak İsteyen Gençler Dikkat!

Lise Mezunlarından Polis Adayı Öğrenci Alımı için Önemli Gelişme! 2019 PMYO Başvurusu Yapmak İsteyen Gençler Dikkat!

2019 PMYO Giriş sınavı başvurusu yapmak isteyen gençleri yakından ilgilendiren 2019 YKS için geç başvuru işlemleri 19 Mart 2019 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sayfasından yapılacak. 2019 YKS için belirlenen tarihlerde herhangi bir sebeple başvurusunu yapamayan adaylar , 19 Mart 2019 tarihinde ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını geç başvuru ücretini de ödeyerek yapabilecekler. 2019 PMYO 'ya hazırlanan gençlerin ilgili sınava girmesi gerekiyor. 2018 yılında YKS TYTY en az 260 puan şartı yer almıştı, bu yıl da benzer şartların olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kaç öğrenci alımı yapılmıştı? 2018 yılı PMYO'da 2500 kişilik kontenjan ayrılmış , alımların 250'si bayan , 2250'si erkek öğrenciler için yapılmıştı.

İLKOKUL, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ ALIM HABERLERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA KATIL.

2018 Yılında PMYO Başvuruları Ne Zaman Alınmıştı?

2018 yılında PMYO öğrenci giriş sınavı ön başvuru duyurusu 13 Ağustos 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından yayımlanmış, başvurular da aynı tarihte başlamıştı. Yeni alımlarla ilgili duyuruların da bu sene benzer tarihlerde yapılması bekleniyor. Adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirmeler Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alacak.

2018 PMYO Şartları aşağıdaki gibiydi : 

2018 YILI POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla  (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak)
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak