Lise Mezunlarından Kadın-Erkek Polis Memuru Alımı Tahmini Önbaşvuru Tarihleri ve Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2019 yılı PMYO giriş sınavı tahmini tarihler ve başvuru şartları.

Lise Mezunlarından Kadın-Erkek Polis Memuru Alımı Tahmini Önbaşvuru Tarihleri ve Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2019 yılı PMYO giriş sınavı ön başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına ilişkin adayların duyuru bekleyişleri sürüyor. Bakanlık tarafından 2019 yılında lise mezunlarından kadın-erkek polis memuru adayı öğrenci alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin net bir bilgilendirme henüz yapılmadı, fakat geçtiğimiz yıl olduğu gibi başvuruların YKS sonrasında alınacağı biliniyor. 2018 yılında 2 bin 250 Erkek, 250 kadın olmak üzere 2500 polis adayı öğrenci alımı için ilana çıkılmış, 2018 PMYO sınavında başarılı olan adaylar PMYO'lara öğrenci olarak alınmıştı. Başarılı olanların atamaları polis memuru olarak gerçekleşecek. PMYO için başvuru yapacak adaylarda geçtiğimiz yıl aşağıdaki başvuru genel şartları aranmıştı : 

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (260,00) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,00) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla  (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak)
d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”
ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

YENİ POLİS ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEMUR ADAYI GRUBUNA KATILABİLİRSİNİZ. KATILIM İÇİN TIKLAYIN.

POLİS, ASKERİ PERSONEL, MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK İÇİN KAMU BÜLTENİ UYGULAMASINI İNDİREBİLİRSİNİZ. İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.