JSGA'dan Lise Mezunu Jandarma Subay Astsubay Alımı Başvuru Uyarısı 2020

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2020 yılı lsie mezunu jandarma subay astsubay (JAMYO-JSGF) başvuru uyarısına yer verildi. Uyarıda adayların YKS 'ye girmesi istendi.

JSGA'dan Lise Mezunu Jandarma Subay Astsubay Alımı Başvuru Uyarısı 2020

JSGA'dan lise mezunu jandarma alımı açıklaması.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi , 2020 yılı JAMYO broşürünü yayımladı. Yayımlanan borşürde JAMYO'ya öğrenci alımı için adayların YKS 'ye başvuru yapması gerektiğine yer verildi. 

JAMYO-- JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU'na alınacak gençler 2 yıllık eğitimleri sonrası astsubay olarak jandarma bünyesinde göreve başlayacaş.ç

JSGF--JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ'ne alınacaklar ise 4 yıllık eğitimin ardından Jandarma büneysinde subay olarak göreve başlar. 

Jandarma subay astsubaylar bu adreste: Bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLA KATIL

İLK AŞAMA YKS

Lise mezunu jandarma astsubay ve subay alımına başvuru yapacak gençlerin , önce YKS 'ye girmesi gerekmektedir. YKS başvuruları 3 Mart 2020 'de sona erecek.

Başvuru şartları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın veya erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

5. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) [MYO için Temel Yeterlilik Testine (TYT), Fakülte için ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT)] katılmış ve tespit edilen taban puanı veya üzerinde not almış olmak, şehit ve gazi eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ na alınacak şehit ve gazi eş ve çocukları için belli bir kontenjan ayrılacaktır.

7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,

9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

11. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

14. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

15. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.

16. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak

18. Başvuru yapılan yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılmasını müteakip belirlenecek geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olabilecek durumda olmak,

19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ na karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO’ na giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer hususlara haiz olmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi ile JAMYO seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

24. İçişleri Bakanlığı kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

SONRAKİ AŞAMA

Astsubaylık için adaylar TYT, subaylık için TYT ve AYT 'ye müracaat edecek. Başvuru yapan ve 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS 'ye giren adaylar için jandarma duyuru yayımlayacak ve başvurular internet üzerinden alınacak.

Sonraki aşamalar jandarma resmi internet adresinden duyurulacak. Duyurulardan anbean haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN