Jandarma'dan Yeni İlan: Mezuniyet Şartı Olmadan Korucu Alımı

Bir İlçe Jandarma Komutanlığı da ilan yayımladı ve korucu alımı yapacağını duyurdu. En az okur yazar olan adaylar arasından yapılan korucu alımında başvuru detayları haberimizde.

Jandarma'dan Yeni İlan: Mezuniyet Şartı Olmadan Korucu Alımı

Jandarma'ya korucu alınıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir ilan daha yayımlandı. Yayımlanan ilanda korucu alımı yapılacağına yer verildi. Mezuniyet şartı olmadan yapılan korucu alımlarında başvurular devam  ediyor. 

2 ilçeye yapılan korucu alımında yeni ilan haberimize eklenmiştir. İşte başvurusu devam eden korucu alımları.

Korucu alımlarını bekleyenlerle bilgi alış verişi için TIKLAYIN

PERVARİ KAYMAKAMLIĞI 87 KORUCU ALIMI

Pervari Kaymakamlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Pervari İlçesi Doğan Köyüne 37 (otuz yedi) ve Beğendik Beldesine 50 (elli) olmak üzere toplamda 87 korucu alımı yapılacağına yer verildi. 

Yayımlanan duyuru şu şekilde;

"442 Sayılı Köy Kanunu 74. maddesi kapsamında; Pervari İlçesi Doğan Köyüne 37 (otuz yedi) ve Beğendik Beldesine 50 (elli) olmak üzere; 87 (seksen yedi) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Pervari Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Pervari İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucu Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları halinde 18.07.2019-28.07.2019 tarihleri arasında 10 (on) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir."

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Türkçe okur-yazar olmak,
 • Askerliğini yapmış olmak,
 • 22 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • Yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlere karışmamış olmak,
 • İyi huylu tanınmış bulunmak ve herkesle kavga çıkarmak, sarhoşluk gibi huysuzluklara sahip olmamak,
 • Görev yapacağı köyde ikamet ediyor olmak,
 • Görevini yapmasına engel olacak vücut veya akıl hastalığı veyahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek.

ERUH KAYMAKAMLIĞI KORUCU ALIMI

Eruh Kaymakamlığı tarafından yayımlanan korucu alımı ilanı şu şekilde;

 • T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olmak,
 • 40 yaşından gün almamış olmak
 • Okuryazar olmak,
 • Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 • Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
 • Görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Siyasi parti üyesi olmamak,
 • Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak, 

BAŞVURU BELGELERİ

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
 •  Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
 • Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Sabıka kaydı,
 • İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte İlçe Jandarma Komutanlıklarına yapılacak.

YENİ KORUCU ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN