Jandarma Uzman Erbaş Olma Şansı: Yeni Korucu Alımı İlanları Yayımlandı

İlçe jandarma komutanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından korucu alımı için yeni ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda 3 ilçeye korucu alımları yapılacağına yer verildi.

Jandarma Uzman Erbaş Olma Şansı: Yeni Korucu Alımı İlanları Yayımlandı

Yeni güvenlik korucu alımı ilanları yayımlandı.

İlçe jandarmalar bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından korucu alımı için duyurular yayımlandı. Biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda ilan yayımlayan 3 ilçenin korucu alımlarına değindik.

İlanlar yayımlanıyor. Bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Sur, Sason ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlıkları bünyesine yapılan korucu alımlarında başvuru bilgileri şu şekilde:

UZMAN ERBAŞ OLMA FIRSATI

Her sene korucular arasındna uzman erbaş alımları yapılmaktadır. Adaylar , korucu olduktan sonra gerekli şartları taşıması durumunda uzman erbaşlığa, astsubaylığa geçiş yapabilir. 

SUR KORUCU ALIMI

Sur İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan alım ilanında belirtilen mahallelerde ve sayılarda toplam (25) GK alımı yapılacaktır.

1. T.C. vatandaşı ve Erkek olmak.

2. Adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre en fazla 30 Yaşında olmak (31 Yaşından gün almamış olmak).

4. En az ilköğretim mezunu ( 8 Yıllık ) olmak. 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10. Hâli hazırda görevlendirileceği köyde En az 6 ay ikamet ediyor olmak,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak,

13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

1.4:. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı (münasebeti-ilişkisi) veya irtibatı bulunmamak,

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

STENEN BELGELER:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
2. Diploma sureti, İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
3. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah
kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
5. 6 adet vesikalık (biyometrik) fotoğraf,
6. Adli Sicil kaydı,
7. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
8. İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

Müracaatlar; 29 Haziran 2020 - 10 Temmuz 2020 günü saat:17.00’a kadar Sur İlçe J.K.lığına şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SASON KAYMAKAMLIĞI

Sason İlçesi mülki sınırları içinde mevcut durumun devamının sağlanması, meydana gelebilecek zafiyetlerin önlenmesi, GK sayılarının tim bazında güçlendirilmesi ve GK kaynağından J.Uzm.Erbaş alımı sebebiyle eksilecek kadroların tamamlanması maksadıyla toplam kırk beş  (45) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

   İstekliler, Sason İlçe Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesi (www.sason.gov.tr) Sason Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Sason İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucuların göreve alımında aranacak şartlar ve  müracaatlarında istenecek şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.

 Pandemi süreci nedeniyle Güvenlik Korucu alımlarına başvuru yapacak adayların alımların tüm aşamalarında maske ve eldiven takma, sosyal mesafe kurallarına uyma ve hijyen kurallarına dikkat etmesi önemle rica olur.

GERCÜŞ KORUCU ALIMI

Gercüş İlçesi Yamanlar, Hisar, Özler, Yassıca, Kırkat, Akburç, Yolağzı, Ulaş, Güzelöz, Yakıtlı ve Nurlu Köylerinde azalan GKK sayılarının takviye edilmesi maksadıyla toplam (17) GKK alımı yapılacaktır.

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 3. 40 yaşından büyük olmamak
 4. En az ilkokul mezunu olmak
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak 
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramışsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak
 9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak
 10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek
 11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak
 12. Siyasi parti üyesi olmamak
 13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
 14. Terör örgütleriyle bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak
 15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak
 16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak
 17. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 40 olan üst yaş limiti 50 yaş olarak uygulanır. 

BAŞVURU

 1. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, İlçe Jandarma Komutanlığına bir dilekçeyle başvururlar.
 2. Başvuru Dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.
  1. Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
  2. Diploma sureti
  3. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı kanuna göre muaf olduğuna dair belge
  4. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır)
  1. Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf
  2. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 3. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 4. Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirildiği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgâh belgesi de İlçe Jandarma komutanlıkları tarafından ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenir.

Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla 56 (elli altı) gün boyunca  25 Ağustos 2020 tarihine kadar yazılı dilekçe ve istenen gerekli belgeler ile şahsen Gercüş Jandarma Komutanlığına yapılacaktır.

DİĞER İL VE İLÇELER İÇİN DE İLANLAR GELECEK

Diğer il ve ilçeler için de korucu alımı ilanlarının yayımlanması bekleniyor. İlanlar geldiğinde haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN