Jandarma Kadın Erkek Korucu Alımı Başvuruları Başladı

İlçe jandarma komutanlıkları bünyesine korucu alımları devam ediyor. Fakrlı ilçelere yapılan kadın erkek korucu alımlarında başvurular alınmaya başladı. İşte başvuru şartları, detayları ve başvuru için istenen evraklar.

Jandarma Kadın Erkek Korucu Alımı Başvuruları Başladı

Son dakika : Korucu alımı başvuruları başladı.

Farklı ilçelerde Jandarma Komutanlıkları bünyesine mezuniyet şartı olmadan kadın erkek adaylar arasından korucu alımı yapılıyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan korucu alımı ilanları için başvurular alınmaya başladı. Biz de adaylara yardımcı olması için bu yazımızı kaleme aldık.

İlanlar yayımlanıyor. Takip için  TIKLAYIN

İlçe jandarma komutanlıkları tarafındna yayımlanan ilanlar ve korucu alımı başvuru detayları şu şekilde:

ÇATAK KAYMAKAMLIĞI KORUCU ALIMI

Çatak Kaymakamlığı Güvenlik Korucuları Başvuruları 22 Haziran – 03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
3. 40 Yaşından büyük olmamak,
4. En az ilkokul Mezunu olmak,
5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın
sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer
bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu
almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak,
8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda
hüküm giymemiş olmak,
9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10. Çatak ilçesinin alım yapılan mahallerinde ikamet etmek,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl
hastalığı bulunmamak,
12. Siyasi parti üyesi olmamak,
13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen
organlarında görevli olmamak,
 

BELGELER

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3. İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
4. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
5. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah
kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,(Son 6 ay içinde
alınmış olması gerekiyor )(Başvuru tarihinden sonra başvuru yapanlar Sağlık Kuruluna
gönderilecektir)
6. 6 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ayda çekilmiş olacak.)
7. Sabıka kaydı,
8. Diploma veya ilkokul mezunu olduğunu gösterir belge,
9. Siyasi parti üyesi olmadığını gösterir belge.
10. Şehit ve Gazi yakınlığı gösterir belge. (Şehit ve Gazi yakını olanlar için)

ÇEMİŞGEZEK KORUCU ALIMI

Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesine yapılan korucu alımının detayları şu şekilde:

Son başvuru 29 Haziran.

HOZAT KORUCU ALIMI

Hozat İlçe Jandarma bünyesine yapılan korucu alımında başvuru detayları şu şekilde:

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Erkek Adaylar Askerlik görevini yapmış  ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olmak,kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, aynı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istismal ve istihlak kaçakçılık, uyuşturucu alma ve satma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olmak
 • Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak
 • Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak
 • Siyasi parti üyesi olmamak
 • Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
 • Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti,iltisakı veya irtibatı bulunmamak
 • Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde  40 yaş, 50 yaş olarak uygulanır.

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 

 • Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Diploma veya okur-yazar olduğuna dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge
 • Erkek Adaylar Askerlik görevini yapmış  ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge
 • Resmi kuruluşlardan alınmış, geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu
 • Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi  ve görevelndirileceği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgah belgesi de İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenir.
 • Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Son başvuru: 29 Haziran.

MAZGİRT KORUCU ALIMI

Başvuru şartları şu şekilde:

 • Türk Vatandaşı Olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 • Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 • Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Siyasi parti üyesi olmamak. 
 • Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli İdarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği İçerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya İrtibatı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvuru belgeleri:

 •  Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
 •         -Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 •         -Diploma sureti.
 •         -Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.
 •         -Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu         raporu.
 •         -Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.
 •         -Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

Son başvuru: 29 Haziran 2020.

PERTEK KORUCU ALIMI

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.(Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak
 • En az ilkokul mezunu veya okur-yazar olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 savdı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk. din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununca sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 • Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 • Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 • Siyasi parti üyesi olmamak.
 • Köy/mahalle muhtarlığı ve İhtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 • Terör örgütlen ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına: yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyetle bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

Belgeler ise şu şekilde:

(1) Güvenlik korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Kaymakamlık Makamına (İlçe Jandarma Komutanlığı)bir dilekçeyle başvururlar.
(2) Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
b) Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge.
c) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.
ç) Resmi kuruluşlardan alınmış güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu.
d) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.
e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.
(3) Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi ve görevlendirileceği köyde/mahallede oturduğuna dair ikametgâh belgesi de İlçe Jandarma Komutanlıklarında ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminden alınarak dosyaya eklenecektir.

PÜLÜMÜR KORUCU ALIMI

Pülümür İlçe Jandarma bünyesine yapılan korucu alımı şu şekilde:

DİĞER İLLER İÇİN DE İLANLAR GELECEK

Korucu alımında diğer şehirler için de ilanların gelmesi bekleniyor. Diğer il ve ilçeler için ilanlar geldiğinde haberdar olmak için kaymakamlıkların resmi sayfasını takip edebilir, kamubulteni mobil uygulamasını indirerek takipte kalabilirsiniz. 

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN