Jandarma 5000 Uzman Erbaş Alımına O Adaylar KPSS'siz Başvurabiliyor

Jandarma uzman erbaş alımı için süreç başladı. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar için KPSS şartı uyarısı geldi. Açıklamada KPSS 50 puan şartı ile ve KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte KPSS şartı istenen ve istenmeyen adaylar.

Jandarma 5000 Uzman Erbaş Alımına O Adaylar KPSS'siz Başvurabiliyor

Jandarma uzman erbaş alımında KPSS şartına dikkat.

Jandarma Genel Komutanlığı bir açıklama yapmış ve 2021 yılı uzman erbaş alımı başvurusunun 21 Ocak 2021 tarihinde başladığını duyurmuştu. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılan uzman erbaş alımında başvuruların başlamasının ardından binlerce aday jandarma sayfasına gitti e ilana başvuru yapmak istedi.

5 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Jandarma uzman erbaş alımında branş dağılımı şu şekilde: 

3.770 Jandarma (Komando-Asayiş),

925 Lojistik Alt Branşlı ,

265 Muhabere,

14 At Bakıcısı,

13 Bot Serdümeni,

10 Havacılık,

3 Kurbağa Adam (Dalış Amiri) 

EN ÇOK GELEN SORU: KPSS ŞARTI

Kamu Bülteni'ne uzman erbaş alımı için en çok gelen soru KPSS şartı ile ilgili oldu. Jandarma tarafından KPSS puan şartı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: 

"Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)"

Lise , ön lisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabilmeleri için 2020 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olması ve geçerli bir puan almış olması gerekmektedir. 

BU ADAYLARDAN KPSS ŞARTI İSTENMİYOR

Jandarma uzman erbaş alımı kılavuzuna baktığımızda ilköğretim mezunlarından sınav şartı istenmediği görüldü. Açıklamada, "İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır." denildi.

İlkokul mezunu adaylar lojistik branşlarına başvuru yapabilecek. Bu kadrolara başuru yapmak için ise istenen mesleğüe uygun sertifika, belge olması gerekmektedir.

Bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:

a.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

        b.  2021 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

   (1)  Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

   (2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

             (3)  Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

             (4)  Her eğitim seviyesinde başvuru yapılabilmesi maksadıyla başvuru kılavuzunda alt branşlara ait öğrenim seviyesi kontenjanları belirtilmiş olup, bu kontenjanlar doğrultusunda adaylar müracaat edebileceklerdir.

        c.  Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) -                01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

        ç.  Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

        d.  Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

        e.  Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü                                 (31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

        f.  Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

        g.  Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dahil)-        01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)

        ğ.  Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir.  Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

             Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

             Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.  

             Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)h.  Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

        ı.  En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

        i.  Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

        j.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),

        k.  Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

        l.  Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

        m.  Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

        n.  Türk Silahlı  Kuvvetlerinin  manevi  şahsiyetine  gölge  düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

        o.  Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

        ö.  Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

        p. Yukarıdaki şartlara ilave olarak sözleşmeli uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak

ALIM YAPILAN BRANŞLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN.pdf

ADIM ADIM BAŞVURU ANLATIMI

01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğan adayların başvuru yapabileceği ilanın başvuru linki aşağıda.

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

Linke tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda başvuru sürecindekiler kısmını göreceksiniz. Burada jandarma uzman erbaş alımının yanında yazan DEVAM EDİYOR butonuna tıklayın. Buraya tıkladığınızda sizi e Devlet şifresi ile giriş sayfasına yönlendirecek. Burada kimlik numaranız ve e devlet şifrenizi girerek girişinizi yapın. Giriş yaptıktan sonra sol menüde fotoğraf, kimlik ,iletişim, sınav bilgilerinizi tam girin. Tüm bilgilerinizi gidikten sonra soldaki menüde BAŞVURU BİLGİLERİ KISMINI tıklayın ve BAŞVURU SÜRECİNDEKİLER kısmına tıklayın.

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ kısmının yanında yazan başvuru yap butonuna tıklayın. Daha sonra aşağıdaki başvuru yapacağınız branşı seçip müracaatınızı tamamlayın.

kpSONUÇLARDAN , YENİ ALIMDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN