Jandarma 225 Korucu Alımı İlanı Yayımlandı (JÖH, Uzman Erbaş Astsubay Olma Şansı)

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda korucu alımı yapılacağına yer verildi. 225 korucu alımı için duyuru ve başvuru detayları ile şartlar yazımızda.

Jandarma 225 Korucu Alımı İlanı Yayımlandı (JÖH, Uzman Erbaş Astsubay Olma Şansı)

Korucu alımı yapılacak.

Tunceli Valiliği tarafından bir son dakika duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Tunceli 'de ilçelerde istihdam etmek üzere yapılacak güvenlik korucu alımında başvuru bilgilerine kamubulteni.com olarak bu yazımızda yer verdik. lanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN

HANGİ İLÇEYE KAÇ KORUCU ALIMI YAPILACAK?

Edinilen son dakika bilgilerine göre 225 korucu alımının ilçelere göre dağılımına şu şekilde yer verildi:

 • Tunceli merkez ilçe jandarma sorumluluk alanında görevlendirilmek üzere 50,
 • Çemişgezek, Hozat, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık İlçe jandarma komutanlığında görevlendirilmek üzere 25 güvenlik korucusu alımı

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Korucu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

 1. Türk Vatandaşı olmak.
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre 40 yaşından büyük olmamak (yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak).
 4. En az ilkokul mezunu olmak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216’ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımında farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak.
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
 11. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 12. Siyasi parti üyesi olmamak.
 13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 15. Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibata bulunmamak.
 16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE EVRAKLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Nüfus kimlik kartının tasdikli bir örneği ve vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 3. Diploma sureti.
 4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da 7179 sayılı Kanuna göre muaf olduğuna dair belge.
 5. Müracaat aşamasında güvenlik koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir hekim raporu. Kişinin Güvenlik Koruculuğu alımında başarılı olması durumunda resmi kuruluşlardan alınmış sağlık kurul raporu istenecektir.
 6. Son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf.
 7. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi.
 8. Başvuru sahiplerinin adli sicil belgesi  ve görevlendirileceği köyde oturduğuna dair ikametgah belgesi İlçe Jandarma Komutanlıklarınca ilgisine göre UYAP sisteminden ve Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım sisteminden alınarak dosyaya eklenecektir.
 9. Başvuru ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Başvurular 12 Kasım ile 19 Kasım tarihleri arasında İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına yapılacak. 

DİĞER İLLERE DE ALIM OLACAK

Korucu alımında diğer iller için de önümüzdeki günlerde, haftalarda ilanlar gelecek. İlanlar geldiğinde haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN