İki İlçe Jandarma'ya Korucu Alımı Yapılacak

İki ilçe jandarma bünyesine en az ilkokul mezunlarından korucu alımı yapılacak. Yayımlanan ilanlarda toplamda 60 korucu alımı yapılacağına yer verildi. İlan başvuru bilgileri ve başvuru detayları yazımızda.

İki İlçe Jandarma'ya Korucu Alımı Yapılacak

İki ilçe jandarmaya korucu alınacak.

İki ilçenin jandarma komutanlığı tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından korucu alımı yapılacağına yer verildi. 2 ilçenin jandarma komutanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan korucu alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com'da.

TİLLO KAYMAKAMLIĞI KORUCU ALIMI

30 Korucu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanuna göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak .

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,

4. En az ilkokul mezunu olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak,

10. Hâlihazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak,

13. Köy/ mahalle muhtarlığı ve 'ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

14.Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine , toplantılarına , yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak , terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak , örgüt propagandası yapmamış olm ak,

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisağı veya irtibatı bulunmamak ,

16 Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak /)

17. Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde birinci fıkradaki 40 yaş 50 yaş olarak uygulanır. 

BAŞVURU

Tillo Kaymakamlığı bünyesine yapılan korucu alımında başvurular 24 Temmuz 'a kadar devam edecek. Başvuru ilçe jandarma komutanlığına yapılacak.

KURTALAN KORUCU ALIMI

DİĞER İLLER İÇİN İLANLAR GELİYOR

Diğer il ve ilçe jandarma komutanlıkları bünyesine korucu alımları yapılacak. Siz de aşağıdaki yorum kısmından ilan beklediğiniz ilçeleri yazabilirsiniz.

KORUCU ALIMI İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİREBİLİRSİNİZ.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN