DSİ 21 İlde 50 Bekçi Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri resmi gazete 'de yayımladığı ilan ile birlikte 21 ilde 50 bekçi alımı yapacağını duyurdu. İşte alım yapılacak iller ve başvuru şartları..

DSİ 21 İlde 50 Bekçi Alımı Yapıyor

DSİ 21 İlde 50 Bekçi Alımı Yapıyor

Devlet Su İşleri Resmi Gazete 'de yayımladığı alım ilanıyla birlikte 21 ilimizde bulunan tesislerinde bekçi pozisyonunda görevlendirmek üzere 50 personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular online yapılacak 

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/07/2022-29/07/2022 tarihleri arasında elektronik (online) yapabileceklerdir. 

Alım yapılacak iller aşağıdaki gibidir

Başvuru Şartları Neler ? 

  • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)
  • Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak
  • Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.
  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak
  • Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak

Devlet Su İşleri DSİ Bekçi Alım İlanının Detaylarına Ulaşmak İçin TIKLAYIN