Bir İlçe Jandarmaya Daha Korucu Alımı Yapılıyor

İlçe jandarma komutanlıkları bünyesine korucu alımları devam ediyor. Son olarak duyuru Çatak Kaymakamlığından geldi. Yapılan son dakika açıklamasında kadın erkek adaylar arasından korucu alınacağına yer verildi.

Bir İlçe Jandarmaya Daha Korucu Alımı Yapılıyor

Çatak Kaymakamlığına korucu alımı yapılacak.

Van şehrine bağlı olan Çatak İlçesi 'nin bazı mahallelerinde istihdam etmeküzere güvenlik koy korucusu alımı yapılacağına yer verildi. İlçe jandarma bünyesine yapılacak korucu alımında başvurular başladı. Biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda korucu alımı başvuru bilgilerine yer verdik.

442 sayılı Köy Kanunu, 2018/182 Sayılı Güvenlik Korucuları Yönetmeliği. Van Valiliğinin (İl Jandarma Komutanlığı) 04.09.2020 tarihli ve 4463026 sayılı yazısına göre yapılacak 12 korucu alımında detaylar şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Korucu alımına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

3. 40 Yaşından büyük olmamak,

4. En az ilkokul Mezunu olmak,

5. Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,

6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8. 3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

9. Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,

10. Çatak ilçesinin alım yapılan mahallerinde ikamet etmek,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,

12. Siyasi parti üyesi olmamak,

13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,

BAŞVURU

Korucu alımına başvuru yapacak adayların aağıdaki evrakları 9 Ekim 2020 tarihine kadar Çatak Kaymakamlığına şahsen yapılacak

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3. İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.

4. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,

5. Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,(Son 6 ay içinde alınmış olması gerekiyor )(Başvuru tarihinden sonra başvuru yapanlar Sağlık Kuruluna gönderilecektir)

6. 6 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ayda çekilmiş olacak.)

7. Sabıka kaydı,

8. Diploma veya ilkokul mezunu olduğunu gösterir belge,

9. Siyasi parti üyesi olmadığını gösterir belge.

10. Şehit ve Gazi yakınlığı gösterir belge. (Şehit ve Gazi yakını olanlar için)

DİĞER İLLERE DE KORUCU ALINACAK

Korucu alımları diğer illler için de devam edecek. Haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN