2022 PMYO Polis Alım Şartlarında İki Değişiklik Yapıldı

Polis Akademisi 2.500 polis memuru adayı alımı için ilan yayımladı. Buna göre yayımlanan ilanlardaki başvuru şartlarına bakıldığından iki değişiklik göze çarpıyor.

2022 PMYO Polis Alım Şartlarında İki Değişiklik Yapıldı

Polis alımı için heyecanla bekleyen adaylar için alım ilanı yayımlandı. Buna göre 2022 PMYO için 2000 erkek 500 kadın polis memuru adayı alınacak. Yapılacak alımlar için başvuru şartları da açıklandı. Adayların en büyük endişeleri arasında yer alan YKS taban puan şartı bu sene de değişmeyerek en az 250 ham puan şeklinde belirlendi.

İki Değişiklik

Başvuru şartlarına bakıldığında polis alımında geçen yıla göre 2 değişiklik bizleri bekliyor. İşte o değişiklikler

Geötiğimiz sene polis alımında uygulanan ‘’ Adayın kendisinin ve evli ise eşinin, Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak’’ maddesinden adayın kendisinin ve evli ise eşinin ibaresi çıkarıldı. Yani bu madde bu sene için sadece aday için geçerli olacak, evli ise eşi için geçerli olmayacak.

Yine diğer bir değişiklikte de aynı durum söz konusu;

Başka bir maddede de; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak’’ ibaresinden kendisinin ve eşinin ibaresi çıkarılmış burada da sadece adayın kendisinde bu madde uygulanacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /