Tıp Mezunlarına Bilim Doktorluğu Unvanı Geliyor

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tıp Mezunlarına Bilim Doktorluğu Unvanı Geliyor

Yönetmeliğe göre, Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı, tıp eğitimine 4 yarıyıl eklenmek suretiyle yürütülecek ve süresi asgari 8 yıl olacak.

Program, 360 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) tıp eğitimine entegre edilen en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile beraber en az 600 AKTS kredisinden oluşacak.

Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada alabilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi.

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programını, temel bilimler alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan başarılı tıp fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirdiklerini açıklayan Özvar, şunları ifade etti:

"Programı bitiren tıp fakültesi mezunlarının iyi bir hekim olmasının yanı sıra bilime uluslararası düzeyde katkı sağlayacak başarılı bir bilim insanı olmalarını hedefliyoruz. Başarılı tıp fakültesi öğrencilerimizin daha öğrencilikleri devam ederken aynı zamanda iyi bir bilim insanı olmak için gereken araştırma ve geliştirme becerilerini kazanmalarını istiyoruz. Böylece, tıp fakültesinden mezun olurken aynı zamanda bir bilim alanında doktora derecesi alarak tıp doktorluğunun yanında bilim doktorluğu unvanını da kazanmış olacaklardır. Yani Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programından mezun olanlar hem tıp alanı hem de ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar. Programın hayırlı olmasını diliyorum.''