Sağlıkta Şiddete 4 Çözüm Önerisi

2022'de 1723 'sağlıkta şiddet' dosyasında yalnızca 287'si için iddianame Hazırlandı. 1248 'sağlıkta şiddet' dosyasına 'dava açılmasına' gerek görülmedi. KDK, 'önlenemeyen sağlıkta şiddet' için 4 çözüm önerisi sundu.

Sağlıkta Şiddete 4 Çözüm Önerisi

Kamu Denetçiliği Kurumu, sağlık çalışanlarına ilişkin şiddet olaylarının bir türlü önüne geçilememesi ile problemin adeta kangrene dönüşmesine karşı Sağlık Bakanlığına 4 maddelik çözüm önerilerini sundu;

  • Müdahale stratejileri geliştirilmesi, 
  • Hasta yakınlarının erişeceği hizmetin sınırlarının iyice belirlenmesi, 
  • Sağlık hizmetlerinden faydalananlara ve sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi, 
  • Risk gruplarına ilişkin öncelikli stratejilerin uygulaması.


Milliyetin haberine göre bir devlet hastanesinde çalışan uzman doktor, hastaneden 2 radyoloji teknikerinin periyodik sağlık muayenesi açısından kendilerine müracaat ettiklerini, randevu olmadan ve tamamen meslektaşlık duygusu ile kabul ettiği muayeneyi tamamladığını fakat bir süre sonra tek tetkik muayene ile alakası olmayan isteklerle karşılaştığını belirtti.


Bu istekleri kabul etmemesi üzerine ilgililerin kendisi hakkında mesnetsiz itham ile yalan dolan şikayetlerde bulunduklarını, bu sebepler gerekçesiyle verilen görevi yapmadığı gerekçesiyle hakkında uyarma cezasına karar verildiği söylendi. 

Verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu savunan Uzman Doktor ise bu konuyu kamu denetçiliği kurumuna taşıyarak cezanın İptal edilmesini talep etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ise başvuru işleme koyarken KDK uzmanları; olayı ve uzman doktora verilen uyarma cezasını anayasa ile yasalar ekseninde ilgili mevzuat açısından inceleyerek, müracaatını kabul edip tavsiye kararı alınması gerektiği kanaatine vardı. Konuyu bütün boyutuyla ele alan KDK, uzman doktora verilen uyarma cezasına ilişkin disiplin edilememiştir.

Aynı zamanda sağlık hizmeti yürütülürken hizmetten faydalananlar ve hizmeti sunanlar açısından özel bir takım önlemlerin alınması gerektiği değerlendirilmesi yapıldı.