Pandemi beslenme alışkanlıklarını değiştirdi

Türk halkının Korona virus (COVID-19) öncesi ve sonrasında beslenme alışkanlıklarındaki değişimi belirlemek amacıyla bilimsel bir akademik çalışma yapıldı.

Pandemi beslenme alışkanlıklarını değiştirdi

Türk halkının Korona virus (COVID-19) öncesi ve sonrasında beslenme alışkanlıklarındaki değişimi belirlemek amacıyla bilimsel bir akademik çalışma yapıldı.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Şen ve Dr. Mehmet Şimşek tarafından 18 yaş ve üzeri 632 kadın ve 626 erkek olmak üzere toplamda bin 258 katılımcıya yapılan çalışma 2021 Haziran ayında bilimsel bir dergide yayınlandı.

Güvenirlik testi yapılan anket sonuçlarına çarpıcı veriler yer aldı. Tam kapanma ve kısıtlamalar sonucunda evde yemek yapma alışkanlıklarının arttığı görüldü.

Bilimsel anket çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Covid bulaşma ihtimalinin bulunmasından dolayı insanlar yemeklerini kendileri yapmayı tercih etmiş ve dışarıdan hazır yemek almayı azaltmış olduğu tespit edilmiştir. Verilere göre, Covid öncesi ankete katılanların yüzde 12.6’sı haftada bir defa sipariş verirken, Covid sonrası bu oran yüzde 4’e, covid öncesi ayda bir defa sipariş verenlerin oranı yüzde 44 iken, Covid sonrası bu oran yüzde 12.5’e düşmüştür. Çalışmaya katılanların yüzde 43.5’i Covid öncesi hiç dışarıdan yemek siparişi vermezken, Covid sonrası bu oran yüzde 83.5’e çıkmıştır” denildi.

Fast food tüketme alışkanlığı düştü

Fast food tüketme sıklığı alışkanlıklarının da azaltıldığı belirtilerek "Covid öncesi ankete katılanların yüzde 21.9’u haftada bir defa fast food tüketirken, Covid sonrası bu oran yüzde 8.1’e, Covid öncesi ayda bir defa fast food tüketenlerin oranı yüzde 39.1 iken Covid sonrası bu oran yüzde 15.0’a düşmüştür. Çalışmaya katılanların yüzde 39’u Covid öncesi hiç fast food tüketmezken Covid sonrası bu oran yüzde 76.9’a çıkmıştır. Fast food beslenme şeklinin sağlıklı beslenme konusunda olumsuz bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en etkili yolu da sağlıklı beslenmedir. Ekranlardan yapılan yayınlardan beslenmenin ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının bu süreçte insanların lehine olacağı açıklamaları yapılmıştır. Dolayısıyla bu sebeplerden ötürü fast food tüketiminin azaldığı düşünülmektedir” bilgisi verildi.

Sigara kullanma oranı düştü

Araştırma sonuçlarının hijyen ve temizlik kaygısı dolayısıyla evde ekmek yapma alışkanlıklarının arttığı ve sigara kullanma oranını düştüğünü ortaya koyduğu kaydedilirken “Ankete katılanların yüzde 5.7’si Covid öncesi ekmeğini evde yaparken salgından sonra ekmeğini evde yapanların oranı yüzde 26.8’e çıkmıştır. Bu durumun sebebinin de hijyen ve temizlik kaygısı olduğu düşünülmektedir. Ankete katılanların yüzde 59.9’u Covid öncesi dengeli beslendiğini düşünürken, Covid sonrası bu oran yüzde 71.9’a çıkmıştır. Ankete katılanların yüzde 38.3’ü Covid öncesi yoğurt gibi bağışıklık sistemine faydalı gıdaları her gün tüketirken, Covid sonrası bu oran yüzde 51.5’e çıkmıştır. Ankete katılanların yüzde 9.1’i Covid öncesi yemeklerden önce ve sonra el yıkamaya dikkat etmezken, bu oran Covid sonrasında yüzde 1.5’e düşmüştür. Ankete katılanların alkol tüketme oranı Covid öncesi yüzde 15.3 iken Covid sonrası bu oran yüzde 10.1’e düşmüştür. Ankete katılanların sigara kullanma oranı Covid öncesi yüzde 29.7 iken Covid sonrası bu oran yüzde 26.1’e düşmüştür” denildi.