Kamu Spotu Nedir?

Kamu spotu nedir? Kamu spotları neden çekilir? Kamu spotlarının çekilme nedenleri ve çekilme şekilleri nasıldır? İşte detaylar.

Kamu Spotu Nedir?

Kamu Spotu nedir? Ne demek?

Televizyon ekranlarında kamu spotu gören vatandaşlar , kamu spotlarının ne olduğunu , neden çekildiğini araştırmaya başladı. Peki kamu spotu nedir?

Kamu spotu, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Spotları Yönergesi ’nin 3 (c) maddesine göre “kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları tarafından  hazırlanan veya hazırlatılan ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici , uyarıcı ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları” anlamına gelir.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun’un, 10(5) maddesi gereğince Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları ücretsiz yayınlanır ve reklam sürelerine dâhil edilmez.

Kamu spotu uygulaması, Sivil Toplum Kuruluşları 'nın dikkat çekmek istediği konularda farkındalık yaratma ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek etkili araçlardan biridir.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA