Günümüzde dental implantların başarısı giderek artıyor

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Askar, 25 yılı aşkın süredir eksik veya çekilmiş doğal dişlere alternatif olarak kullanılan ve kayıp diş kökü veya köklerinin yerini tutan en iyi materyallerin dental implantlar olduğunu kaydetti. Askar, günümüzde implantların başarısının giderek arttığını söyledi.

Günümüzde dental implantların başarısı giderek artıyor

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Askar, 25 yılı aşkın süredir eksik veya çekilmiş doğal dişlere alternatif olarak kullanılan ve kayıp diş kökü veya köklerinin yerini tutan en iyi materyallerin dental implantlar olduğunu kaydetti. Askar, günümüzde implantların başarısının giderek arttığını söyledi.

Medıcana Internatıonal Ankara Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Askar, 25 yılı aşkın süredir kayıp diş köklerinin yerini tutan en iyi materyallerin dental implantlar olduğunu açıkladı. Askar, diş implant sistemlerinin geçmişi çok eski yıllara dayanmasına karşın günden güne önem kazanan estetik kavramıyla birlikte gelişen dental implant teknolojisi ve modern cerrahi prosedürleri ile hastaların doğal görünümlü, implant destekli estetik sabit protezlere ilgisinin giderek arttığını belirtti. Askar, tek diş eksikliklerinde komşu dişleri küçültmeye gerek kalmadan eksik diş boşluğunun kapatılabilmesi, çoklu diş kaybının veya tam dişsizliğin olduğu durumlarda hastalara hareketli protez yerine sabit protez imkanı sunması gibi avantajların hastaların dental implantları tercih etmesindeki temel sebepler olduğunun altını çizdi.

Dental implantlar her hastada başarılı sonuçlar verir mi?

Uzm. Dr. Mehmet Askar, dental implantların başarısını etkileyen en önemli faktörlerin hastadan alınan detaylı tıbbi hikaye doğrultusunda doğru hastaya ideal tedavi planlamasının yapılabilmesi ve cerrahi işlemin alanında uzman deneyimli bir hekim tarafından uygulanması olduğunu açıkladı. Askar, cerrahi işlem sırasında sterilizasyon kurallarına uyulması, işlem sonrasında hastanın ağız hijyenine özen gösterilmesi ve hekimin önerilerini dikkate alması, sigara-alkol gibi kötü alışkanlıkların varlığı ve sıklığı, uygulanan dental implantın kalitesi ve dental implantların üst yapısı için yapılacak doğru protez planlamasının ise dental implantların başarılarını etkileyen diğer faktörler arasında olduğunu ifade etti.

Sistematik hastalıklar implantlar uygulaması için engel teşkil eder mi?

Dr. Askar, kontrol altında olmayan sistemik hastalıklar (diyabet, tansiyon, kan hastalıkları gibi), baş-boyun bölgesinden alınan radyoterapi varlığı, kemik yapısını veya immun sistemi etkileyen bazı ilaçların kullanımı, ileri derecede diş eti hastalığı gibi sistemik, lokal nedenlerin dental implant uygulaması için engel veya risk oluşturduğunu açıkladı. Askar, bu noktada hastaların tıbbi geçmişlerini detaylı bir şekilde hekimle paylaşmaları ve tedavi planlamasının hastayı takip eden doktorla yapılacak konsültasyon doğrultusunda, hastanın sistemik durumuna göre yapılmasının hem uygulanacak olan dental implantın başarısını hem de hastanın genel sağlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.