DEVA Partisi : Sağlık Çalışanlarının İstifa Yasağı Kaldırılmalıdır

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, sağlık personelinin istifa yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi : Sağlık Çalışanlarının İstifa Yasağı Kaldırılmalıdır

Sağlık çalışanlarının mesleki bilgi, tecrübe ve mücadele gücünün kovid-19 pandemisinde bir kez daha hatırlanıldığını, onların sayesinde vatandaşların kendilerini ve sevdikelrini güvende hissettiğini vurgulayan Hatipoğlu, resmi kayıtlara göre pandemi sürecinde 385 sağlıkçının hayatını kaybettiğini, on binlercesinin virüse yakalandığını ve her birinin aylarca ailelerinden uzakta kaldığını söyledi.  

Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması gerektiğine hatırlatma yapan DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı , 3 Mart 2021 tarihinde yayımlanan genelgeyi hatırlatarak kamudaki sağlık çalışanlarının her ne sebeple olursa olsun istifasının yasaklandığını belirterek bunun derhal kaldırılması gerektiğini belirtti.

Hatipoğlu, "Sağlık birimlerindeki aşırı yığılma ve olumsuz fiziki koşulların yarattığı gerginlik sağlıkta şiddeti de beraberinde getirmektedir. Sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin yasanın Nisan 2020’de çıkmış olmasına rağmen, 2020 yılının son altı ayında kamuoyuna yansıyan 117 şiddet olayı meydana geldiği; 231 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, ilgili yasanın sağlık ve yardımcı sağlık ile sınırlı kalmayıp, tüm sağlık çalışanlarını kapsaması ve müeyyidelerin etkin bir şekilde uygulanması çok önemlidir.Kişi başına düşen sağlıkçı sayısının OECD ortalamasına getirilmesinden başlayarak bir dizi adım atılması, sağlık çalışanlarının ağırlaşan ekonomik koşullarda insanca yaşayacakları gelir düzeyine kavuşmaları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.