Arnavutköy Belediyesi Zabıta Alımı Mülakat Konuları ve Tarihleri Duyurusu

Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 50 zabıta memuru alımı için sonuçların ne zaman açıklanacağına, sözlü mülakat konularına yer verildi.

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Alımı Mülakat Konuları ve Tarihleri Duyurusu

Arnavutköy Belediyesi 'nden zabıta memuru alımı sonuçları hakkında açıklama.

Belediye Başkanlığı resmi internet sayfaısndan yapılan açıklamada, 50 zabıta memuru alımı sonuçları listesinin 19 Aralık günü erişime açılacağına yer verildi. Söz konusu duyuruda şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 19.12.2018 tarihinde belediyemiz internet sitesinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

 • Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 27.12.2018 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere; Arnavutköy Belediye Başkanlığı Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
 • Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
 • Personel Alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

 • En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir.
 • Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler belediyemiz internet adresinde (www.arnavutkoy.bel.tr)  ilan edilecek ve listede yer alanlara yazılı tebligat yapılacaktır.
   

Zabıta sonuçlarından ve yeni zabıta alımlarından bildirimle haberdar olmak için Kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.