Ömer Fethi Gürer'den Emekli Maaşlarıyla İlgili Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Ömer Fethi Gürer'den Emekli Maaşlarıyla İlgili Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:09
Ömer Fethi Gürer'den Emekli Maaşlarıyla İlgili  Kanun Teklifi

Emekli vatandaşların ülke nüfusunun önemli kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Gürer, "Emeklilik kavramı, bir işte gerekli hizmet süresini tamamlamış kişini belli bir yaş aralığına gelmesi neticesinde çalışma hayatından çekilmesi sonucu sarf ettiği emeğin ödüllendirilmesi yani devlet tarafından sürekliliği olan bir gelir bağlanması ile kişinin emekli bir kişi olarak yaşamının geri kalan kısmını herhangi bir işte çalışmak zorunda kalmadan idame ettirmesini ifade eder.
Ülkemiz nüfusunun %9.5'i 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu rakam ise 7 milyon 943 bin 364 kişiye tekabül etmekte olup bu kesimin büyük çoğunluğunda emekli vatandaşlarımız yer almaktadır. Ülkemizdeki emekli vatandaşların sayısı ise 13 milyon civarındadır." ifadelerini kullandı. 

Koronavirüs salgınının hem insanların sağlığı hem de gelirlerini derinden etkilediğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili, emekli maaşlarıyla ilgili verdiği kanun teklifinin gerekçesine ayrıca şunlara dikkat çekti:

COVİD-19 salgını hem insanların sağlığını hem de gelirlerini olumsuz etkilerken bu olumsuzluklara maruz kalan kesimlerin başında emekli vatandaşlar ve bu grubun çoğunluğunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlar gelmektedir. Günümüzde, birey ve onun her türlü refahı önceliğe sahip bir konu olmalıdır. Bu hususta ülke yönetimlerinin izledikleri politikalarda ayrıca önem arz etmektedir.

En büyük toplumsal gruplardan olan emekliler, her geçen gün daha fazla ekonomik zorluk çekmektedir. Ülkemizde 9 milyon emekli açlık sınırının altında emekli aylığı almaktadır. Milyonlarca emekli ve hak sahibi asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda olup yaşadıkları geçim sıkıntısı yüzünden ciddi bir kısmı ise çalışmak zorunda kalmaktadır. Devlet ve özel sektör, emeklilerinin ekonomik ve sosyal durumlarını yakından incelemeli, gözetmeli ve sürekli iyileştirmenin yolarım aramalıdır. Devlet emeklilerini yokluğa ve yoksulluğa terk etmemelidir. Bu, sosyal devlet olmanın bir gereğidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamı emekli maaşlarını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 13 milyon insanın yaşam kalitesi, belirlenen enflasyon rakamı ile doğru orantılıdır. Enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin vatandaşın en çok tükettiği ana ürünlerden oluşması ve bu ürünlerin oranlarının yükseltilmesi konusunda kapsamlı araştırmalar yapılarak konuya azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Enflasyon sepeti her yıl güncellenmesine rağmen belirlenen enflasyon oranları neticesinde açlık sının altında emekli maaşı alan kişi sayısının her geçen yıl artış göstermesi başlıca araştırılması gereken bir konudur.
Ülkemizdeki 13 milyon emeklinin ise alım gücü her geçen gün düşerken ikinci işte çalışan emeklilerin büyük çoğunluğu ise salgın döneminde işini kaybetti. Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ek olarak temel gıda ürünleri içerisinde yer alan yumurta, tavuk ve ayçiçek yağına gelen zamlarla beraber emekli vatandaşların alım gücü ciddi ölçüde düşmüştür. Enflasyonun yükselmesi yaşam pahalılığını beraberinde getirirken ülkemizdeki toplumsal grupların tamamını olumsuz anlamda etkilemiştir.
Asgari ücret uygulaması, sosyal bakımdan uygun asgari bir yaşam seviyesinin sağlamasını amaçlayan ve gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçların günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır.

Geçim sıkıntısının somut bir örneğidir. Bu sebeple en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi yıllarca emek vererek çalışmış bu kesimin rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmeleri için atılacak önemli bir adım olacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 20- Bu Kanun veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil asgari ücretin net tutarından az olamaz.
Bu Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, bu madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Son Güncelleme: 15.04.2021 12:40
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol