Yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı

Türkiye'de enflasyon ve hayat pahalılığı artarken, Türk-İş'in çalışmasına göre yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı.

Yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı

Türkiye'de her geçen gün enflasyon ve buna bağlı olarak hayat pahalılığı artarken, çalışan kesimin maaşları da erimeye devam ediyor. Her ne kadar emekli, memur, asgari ücretli çalışanlar yıllık enflasyon ve üzerinde zam almasına rağmen alım gücü git gide düşüyor. Bu durum, araştırma yapan Türk-İş'in raporlarına da yansıdı. 

Yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı

Türk-İş'in çalışmasına göre Mart ayında gıda fiyatları aylık yüzde 1,76 (Önceki yüzde 6,32), yıllık yüzde 94,62 (Önceki yüzde 107,02) arttı.Çalışmaya göre aynı ayda açlık sınırı 9.591,13 TL'ye, yoksulluk sınırı 31.241,47 TL'ye yükseldi.

Türk-İş'in Mart ayı gıda fiyatları ve yoksulluk sınırı raporunun sonuçları şöyle;

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9.591,13 TL’ye,Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31.241,48 TL’ye,Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12.469,98 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Mart 2023’te şu şekildedir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti. İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.