Yıllardır emeklilerin maaşından kesiliyordu! Başvurana o kesintiler iade edilecek

Yargıtay’dan geldi, emekli maaşlarından kesinti artık yapılamayacak, yapılan kesintiler ise iade edilecek. Bunu yapmayanlara ise iade yapılmayacak! İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Yıllardır emeklilerin maaşından kesiliyordu! Başvurana o kesintiler iade edilecek

Yargıtay, emeklilere yönelik banka kesintilerine ilişkin önemli bir karar aldı. Artık emeklilerin gelirleri, aylıkları ve ödenekleri, muvafakat alınmadan haczedilemez ve bloke edilemez hale getirildi. Bu kararla birlikte, bankaların emeklilerin maaşlarından yapılan kesintilere son verilmiş oldu.

Emeklilerin yaşam hakkı olarak nitelendirilen emekli aylıkları, Yargıtay tarafından "yaşam hakkı" olarak vurgulandı. Bankaların bu gelirlere bloke veya kesinti yapma hakkının olmadığı belirtilerek, emeklilerin maaşlarından yapılan kesintilerin Anayasa'ya aykırı olduğu hükme varıldı.

Yargıtay'ın aldığı bu karar ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emekli maaşlarından yapılan tüm kesintilerin iadesine hükmedildi. Bu karar, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

emekli maaşı kesinti

Emeklilerin sıkça yaşadığı sorunlardan biri olan borçlar ve nafaka gibi sebeplerle yapılan kesintilere Yargıtay'dan gelen bu karar ile son verildi. Emeklilik aylıkları, artık bankalar tarafından muvafakat alınmadan haczedilemiyor ve bloke edilemiyor.

Banka hesabı üzerinden yapılan kesintilerin ise "kusur" olarak tanımlanacağı belirtildi. Eğer bu kesintiler hukuka aykırı ise, emekliler iadelerini alabilmek için dava açabilecekler. Ayrıca, kesintilerin sona erdirilmesi amacıyla dava açıldığında, ihtiyati tedbir talep edilebilecek.

Mevcut uygulamada, emekli aylıklarına nafaka ve SGK prim alacakları nedeniyle haczedilebilir. Ancak Yargıtay, nafaka dışı prim borcu için asgari ücretin altında olan emekli aylıklarından kesinti yapılmasını yasaya uygunsuz buldu. Bu kararla, emekli aylıklarının dörtte biri oranında nafakayla birlikte prim kesintisi yapılmasına engel getirildi.

Yargıtay'ın bu kararı, emeklilerin maddi haklarına ve yaşam standartlarına olumlu bir etki sağlayacak gibi görünüyor. Emekliler, haklarına tecavüz eden kesintilerle ilgili yasal haklarını kullanarak iadelerini talep edebilecekler.