Yeni Dönemde Devlet Yardımları: TC Kimlik No’su 1-3-5-7-9 Olanları Bekleyen Sürprizler! 65 Yaş Ayarı, Evde Bakım Desteği

Türkiye’de 2023 yılı, sosyal yardımlar ve ödemeler açısından dönüşüm yılı olarak kayda geçiyor. Memur maaş zamlarıyla gündeme gelen güncellemelerin ardından, yaşlılar, engelliler, hastalar, yakınlarına bakanlar ve aileler için önemli değişiklikler yolda.

Yeni Dönemde Devlet Yardımları: TC Kimlik No’su 1-3-5-7-9 Olanları Bekleyen Sürprizler! 65 Yaş Ayarı, Evde Bakım Desteği

Devletin ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programlarından bazılarındaki artış memur maaş katsayısındaki değişimlere endekslenmiş durumda. Dolayısıyla memur maaş zamları ve enflasyon farkı belirlendikten sonra yapılan ödemelerde değişiklikler görülebilir. İşte memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara etkileri…

Ocak zammı yaklaşırken yüzbinlerce sosyal yardım alan vatandaş da ödemelere ne kadar zam geleceğini merak etmeye başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırıldı. Söz konusu artış Orta Vadeli Program’daki (OVP) yüzde 65 enflasyon tahminine göre yüzde 49.46’ya çıkacak. Bu artış da sosyal yardımların yükselmesine olanak sağlayacak. Bu noktada memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları hesaplandı. Peki kim ne kadar alacak? İşte yanıtı…

65 Yaş Aylığı: Artışla Birlikte Güncel Durum

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artış yansıtılıyor.

Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3 bin 509 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.

Evde Bakım Aylığı: Yeni Zamlı Tutarlar

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.

Engelli Aylığı: Artış Oranları

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle artacak.

Engelli Yakını Aylığı: Güncellenen Ödemeler

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar 2 bin 801 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.

Hastalara Nakdi Yardım: Artışla Destek

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İki ödemeyi de alanlar 8 bin 219 lira alabilecek.

Ailelere Çocuk Desteği: Yeni Tutarlar

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artışla zamlanacak.

Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 428 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 790 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 514 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 895 liraya yükselecek.

Güncellenen Yardım Tutarları

 • 65 Yaş Aylığı:

  • Mevcut Tutar: 2.348,30 TL
  • % 49.46 Zamlı: 3.509,77 TL
 • Evde Bakım Desteği:

  • Mevcut Tutar: 5.097,91 TL
  • % 49.46 Zamlı: 7.619,34 TL
 • Kronik Hastalık Yardımı:

  • Mevcut Tutar: 5.097,91 TL
  • % 49.46 Zamlı: 7.619,34 TL
 • Engelli Yakını Aylığı:

  • Mevcut Tutar: 1.874,58 TL
  • % 49.46 Zamlı: 2.801,75 TL
 • % 40-69 Arası Engelli Aylığı:

  • Mevcut Tutar: 1.874,58 TL
  • % 49.46 Zamlı: 2.801,75 TL
 • % 70 ve Üstü Engelli Aylığı:

  • Mevcut Tutar: 2.811,86 TL
  • % 49.46 Zamlı: 4.202,61 TL
 • Sosyal ve Ekonomik Destek – Çocuk (Okul Öncesi):

  • Mevcut Tutar: 2.421,53 TL
  • % 49.46 Zamlı: 3.619,22 TL
 • Çocuk (İlköğretim):

  • Mevcut Tutar: 3.632,30 TL
  • % 49.46 Zamlı: 5.428,84 TL
 • Çocuk (Ortaöğretim):

  • Mevcut Tutar: 3.874,45 TL
  • % 49.46 Zamlı: 5.790,75 TL
 • Çocuk (Orta Çağında, Okumayan):

  • Mevcut Tutar: 2.421,53 TL
  • % 49.46 Zamlı: 3.619,22 TL
 • Çocuk (Yükseköğretim):

  • Mevcut Tutar: 4.358,76 TL
  • % 49.46 Zamlı: 6.514,60 TL
 • Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler:

  • Mevcut Tutar: 1.937,22 TL
  • % 49.46 Zamlı: 2.895,37 TL