Yargıtay'dan 'Mesai Ücreti' Kararı! Bu Kişiler Fazla Mesai Ücreti Alamaz

Yargıtay tarafından alınan emsal karara göre çalışma saatlerini kendileri belirleyen müdür ya da üst seviyedeki yönetici konumundaki çalışanlar, fazla mesai ücreti alamayacaklar.

Yargıtay'dan 'Mesai Ücreti' Kararı! Bu Kişiler Fazla Mesai Ücreti Alamaz

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst seviye yönetici konumundaki kişilere fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Karar gerekçesinde , ilgili kişilerin çalışma gün ve saatlerini kendilerinin belirlediğini bu yüzden fazla çalışma ücretini hak etmedikleri vurgulandı.  Özel bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan bir vatandaş, hiçbir tazminat ve işçilik alacağı ödenmeden kapı önüne konunca İş Mahkemesinin yolunu tuttu. Açılan davada pazarlama müdürü, maaş ve prim sistemi ile çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep eden işçinin davasının kısmen kabulüne karar verildi. Karar her iki taraf tarafından da temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, özel sektörde yönetici konumunda çalışanların fazla mesai ücreti alamayacağına dikkat çekerek , fazla mesai yaptığını belirten işçinin bu durumu ispatla yükümlü olduğunun  altını çizdi. Kararda şu ifadeler yer aldı: 

İş yerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz.

Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar.

O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir.

İş yerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının satış pazarlama müdürü olduğunu iddia etmiş dosya kapsamında dinlenilen taraf tanıkları da, davacının proje ve satış müdürü olarak çalıştığını beyan etmişlerdir.

Somut uyuşmazlıkta, davacıyla aynı yerde görev yapan ve davacıya talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirleyip belirmediği hususlarının araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

Ayrıca yapılacak araştırma sonrasında davacının üst düzey yönetici olmadığı belirlenirse fazla mesai ücret alacağı hesaplanırken tanıkların çalıştıkları dönemle sınırlı olarak tanıklıkları geçerli kabul edilerek hesaplama yapılmalıdır.

Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.