Ve Türkiye'den Yanıt Geldi! ABD Menşeli Ürünlere Ek Vergi!

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürllüğe girdi.

Ve Türkiye'den Yanıt Geldi! ABD Menşeli Ürünlere Ek Vergi!

Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye ile ABD arasındaki Rahip Brunson gerilimiyle artan ve ABD Başkanı'nın skandal açıklamalarıyla tırmanan gerilimde yeni gelişmeler meydana geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'a göre Aşağıda belirtilen ürünlere EK Vergi Getirilecek. 

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1- 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Betgaranti konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 - Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenleyerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın Yyayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannemesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanının verilmesi halinde, bu değişiklik kararı'ndan önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır.

Madde 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu karar hükümlerini Ticaret Bakanı Yürütür.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA