Türkiye'de 2021'e Ait Kişi Başına Satın Alma Gücü Açıklandı

Türkiye'nin satın alma gücü paritesi rakamlarına baktığımızda kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla endeksi 2021 senesi açısından 63 şeklinde kayıtlara geçti. Türkçe İstatistik Kurumu, 2021 senesine yönelik satın alma gücü paritesi verilerini kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla endeks değeri geçen sene açısından 63 olarak tespit edildi. Satın alma gücü paritesi ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış standart bir mal ve

Türkiye'de 2021'e Ait Kişi Başına Satın Alma Gücü Açıklandı

Türkçe, Avrupa Birliği Ortalamasının %37 Altında Bulunuyor

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla endeksi 2021 senesinde neticelerine göre 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 şeklinde gerçekleşirken bu değer ülkemiz açısından 63 olacak şekilde gerçekleşti ve Avrupa Birliği ortalamasının %37 altında kaldı.