TÜİK : Ekonomiye Güven Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aktarılan verilere göre, Ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0.6 oranında artış gösterdi.

TÜİK : Ekonomiye Güven Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 Ocak ayına dair ekonomik güven endeksini açıkladı. Yayımlanan rapora göre, endeks, geçtiğimiz aya göre yüzde 0.6 oranında artış göstererek 96.5'ten 971.'e yükselirken, ekonomik güven endeksindeki artışın tüketici, hizmet, parekende, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişten kaynaklandığı belirtildi. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında artarak 58.8 , hizmet sektörü güven endeksi 95,2, perakende ticaret güven endeksi ise yüzde 2.2 artış gösterdi. Reel kesim güven endeksinde ise aylık bazda yüzde 2.1 oranında azalma görüldü. 

TÜİK RAPORUNDA ŞU İFADELER YER ALDI:

Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
 
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında %0,1 oranında artarak 58,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 95,2 değerini, perakende ticaret güven endeksi %2,2 oranında artarak 105,0 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Ocak ayında %2,1 oranında azalarak 106,4 değerini aldı.
 
Ekonomik güven endeksi, Ocak 2020


Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ocak 2020Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 27 Şubat 2020'dir.

_____________________________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR
 

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
 
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.