Temerrüt Faizi Nedir, Nasıl Uygulanır? Temerrüt Faizinin Şartları Nelerdir?

Temerrüt faizi ilgili ayrıntılar gündemden kaynaklı olarak zaman zaman aratılan kelimeler arasında yer alıyor. Temerrüt faizi, ekonomik yaşantımızda sıkça karşılaşılan bir kavramdır. Peki “Temerrüt faizi nedir, nasıl uygulanır? Temerrüt faizinin şartları nelerdir?” İşte Temerrüt faizine dair detaylar!

Temerrüt Faizi Nedir, Nasıl Uygulanır? Temerrüt Faizinin Şartları Nelerdir?

Temerrüt, herhangi bir nedene dayanmaksızın borçları ödememekte direnme anlamına gelmektedir. Peki “Temerrüt faizi nedir? Temerrüt faizinin şartları nelerdir?” İşte merak edilenler…

Temerrüt Faizi Nedir?

Temerrüt faizi, temerrüde düşülmesi sonucunda ödenmesi zorunlu olan faiz çeşididir. Temerrüt, aynı şekilde hukuka aykırı olan bir durum olarak tanımlanabilir. Taahhütlerin gerektirmiş olduğu ödemeleri yapmayan borçlu kişinin veya daha önceden belirlenmiş süre içinde menkul kıymetler teslimatlarını yapmayan borsa üyelerinin borcuna eklenmiş faize verilen isim ise temerrüt faizidir.

Borçlunun Temerrüdünün Şartları Nelerdir?

  • İfanın mümkün olması
  • Borcun muaccel olması
  • Alacaklının ihtarı
  • Alacaklının ifayı kabule hazır olması
  • Borçlunun ifadan kaçınma hakkının bulunmaması gerekir.

Temerrüt Faiz Nasıl Uygulanır?

Yürürlükte olan mevzuat hükmü; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2. Maddesi olup; senelik temerrüt faiz oranı; sözleşme ile kararlaştırılmamış ise bu madde gereğince adi işler için yüzde 9, ticari işler için de yüzde 13.75’lik oran uygulanacaktır.

6098 sayılı Kanun Madde 120/f.2 uyarınca, yıllık temerrüt faizi sözleşme ile kararlaştırılmış ise, bu halde kararlaştırılan oran Madde 120/f.1’deki ve 3095 sayılı Kanun ile belirlenen yüzde 9 ve yüzde 13.75’lik yıllık faiz oranlarının yüzde yüz fazlasını geçmeyecektir.

Başka bir ifade ile 3095 sayılı Kanun’da belirlenen yıllık temerrüt faizi oranı; adi işler için yıllık faiz oranının yüzde 100 artırımlı hali, yani; %9 x 2 = yüzde 18, ticari işler için yıllık faiz oranının yüzde 100 artırımlı hali, yani; yüzde 13.75 x 2 = %27.5 oranını geçmez.

Temerrüde Düşmenin Şartları Nelerdir?

Temerrüde düşmenin belli başlı kriterleri vardır. Onlardan bazıları da şunlardır;

Finansal güçlük yaşanması halinde bir firmanın faaliyetleri üzerindeki likidite dengesinin bozulması ile ortaya çıkan finansal güçlük durumu, temerrüde düşüşün etkili nedenlerinden biridir.

Teknik ödeme güçlüğü çekildiği zaman. Bir firmanın veya borçlu tarafın sahip olduğu bütün varlıkların borç miktarından daha düşük olması, teknik olarak ödeme güçlüğü durumunun yaşanmasının ana sebebidir.

Borçlarda yeniden yapılanma halinde. Borçlu olan tarafın finansal ve mali bakımdan çektikleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri için borçlarda yeniden yapılanma sürecine gitmek zorunda kalmasıdır.