Taşeronda İyi Haber Geldi

Son dakika haberi: Kadroya geçen taşeron işçilerin mazeret tayinleri hakkında iyi haber geldi. İşte tayinler hakkında detaylar.

Taşeronda İyi Haber Geldi

Taşerondan kadroya geçen kamu işçilerine iyi haber.

Kamu kurum ve lkuruluşlarında taşeron olarak çalışırken 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler, mazeret tayinleri olup olmadığını araştırmaya başladı. 

Sabah Gazetesi 'nden Faruk Erdem, önceki gün akleme aldığı yazısında, kadroya geçen taşeron işçilerin mazeret tayinleri hakkında detaylara yer verdi. Erdem yazdığı yazısında, mevzuata göre kadroya geçen taşeron işçilerin mazeret nedeniyle tayin hakkı olduğunu söyledi.  İller arasında yer değişikliği talebinde bulunacak sürekli işçinin aile birliğinin sağlanması sağlık ve diğer mazeret talepleri değerlendirilebilecek ve istediği ile geçişi sağlanabilecek.

Kadrolu kamu işçileri, öte yandan aynı il içinde ilçeler arasında nakil deyapabilecek. Kurumların bazı taşra teşkilatlarında ise işçiler, yine ilçeler arası yer değiştirme talebinde bulundu. 

Mevzuata göre söz konusu durum şu şekilde;

"20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında; "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir…" hükmü yer almakta. Bu hüküm ile sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmekteler."

Kamubulteni.com  | Ankara