Tapu alım satımında yeni döneme girildi! O şart artık geçerli değil

Gayrimenkul sektöründe yaşanan problemleri çözmek amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak etkinlik kazandı. Yapılan bu değişiklikle, emlakçılık yapmak isteyenler için yetki belgesi alma sürecindeki mesleki tecrübe zorunluluğu, yıl sonuna kadar askıya alındı.

Tapu alım satımında yeni döneme girildi! O şart artık geçerli değil

Ticaret Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı ve gayrimenkul alım satım işlemlerini düzenleyen yönetmelikteki değişiklikler, Resmi Gazete'de yer alarak yasal güce kavuştu. Bu yeni düzenleme, emlak sektöründeki profesyoneller için önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

Yeni düzenlemeyle, taşınmaz ticaretiyle ilgili olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek odasına kayıtlı işletmeler, yıl sonuna kadar yetki belgesi için başvurduklarında mesleki tecrübe koşulu aranmayacak. Ayrıca, Bakanlık bu süreyi altı ay daha uzatma hakkına sahip olacak.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, 2018 yılından itibaren yürürlükte olan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği sayesinde, emlak sektöründe usulsüz işlemlerin ve haksız rekabetin önüne geçilmesi, dengeli ve rekabetçi bir piyasa düzeninin kurulması, kaliteli hizmetlerin sunulması ve böylece tüketicilerin mağdur olmalarının engellenmesi hedeflenmektedir.

emlak piyasası

Bakanlıktan Emlak Sektörüne Özel Açıklama

Yapılan açıklamaya göre, taşınmaz ticaretine dair yönetmelik, işlemlerin sadece Bakanlık onaylı işletmeler aracılığıyla yürütülmesini hedeflemişti. Ancak, emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yetki belgesi alabilmek için öngörülen diğer kriterleri yerine getirmelerine karşın, mesleki deneyim gerekliliğini sağlayamadıkları ve bu durumun belge ediniminde engel teşkil ettiği gözlemlendi. Bu sorunları çözmek ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak adına yönetmelikte değişiklik yapılması gerektiği belirlendi. Mevzuat değişikliği, emlak işletmelerinin mesleki deneyim şartını yerine getirebilecekleri bir işletme bulma güçlüğü ve bu şartın sektöre sağladığı kalifiye iş gücü gibi faktörler dikkate alınarak hazırlandı ve bu alanda zorluk yaşayan sektör temsilcilerine yönelik tek seferlik bir istisna olarak sunuldu.