SGK Açıkladı: Yapılandırmada O Borçların Faizleri Silinecek

Sosyal Güvenlik Kurumu bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan SGK, yapılandırma başvurusunu henüz yapmayanlara uyarıda bulundu ve faizlerin yüzde 90'a kadar silineceğini duyurdu.

SGK Açıkladı: Yapılandırmada O Borçların Faizleri Silinecek

SGK açıkladı: Faizler silinecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir açıklamada bulundu. SGK resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada yapılandırma başvurularının devam ettiği ve yapılandırmaya başvuru yapanlara faiz silinmesi seçeneğinin sunulduğuna yer verildi. 7256 sayılı kanun kapsamındaki borçların yapılandırılması başvurularının devam ettiği , yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ve vergi dairelerinden borçlarını yapılandırması uyarısı yapıldı. 

Yapılandırma kapsamındaki borçlar şu şekilde:

Kapsamdaki SGK borçları ise şu şekilde:

 • Sigorta primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri,
 • İşsizlik sigorta primleri,
 • 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
 • 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

SGK AÇIKLADI: FAİZLER SİLİNİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk taksitte borcunu ödeyenlerin faizlerinin yüzde 90'ının , iki taksitte ödeyenlerin ise faizlerinin yüzde 50'sinin silineceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"YAPILANDIRIN KAZANÇLI ÇIKIN 

Yurt İçi ÜFE Oranı Esas Alınarak Yenide Hesaplanan Gecikme Zammı ve Cezalarının 

Peşin Ödemede % 90 ’ını
İki Taksitle Ödemede %50’sini

SİLİYORUZ"

Başvuru sonucu ve faiz hesaplama detayları için TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA