SGK Açıkladı: Emeklilikte Düzenleme Yapıldı

SGK'dan önemli bir açıklama geldi ve AYM'nin iptal kararının ardından genelge yayımlandığı, emeklilikte düzenleme yapıldığına yer verildi.

SGK Açıkladı: Emeklilikte Düzenleme Yapıldı

Son dakika: SGK'dan emeklilik kararı.

AYM tarafından 3 MArt tarihinde önemli bir karar alındı. Alınan kararda emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluydu ama kararda  bu zorunluluk kaldırıldı. 

Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu bir genelge yayımladı. AYM'nin akrarından sonra yayımlanan genelgede eski uygulamasının devam ettirieleceğine yer verildi. 

Yayımlanan genelgeye baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin 62'nci madddesindekie düzenlemeyi iptal ettiği, ancak söz konusu kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartları başlığı altında bulunan 60. maddesindeki yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır maddesi ile ilgili iptal kararı vermediğinin altı çizildi.

208 senesinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununın ise hem 60, ham de 62. maddesinin yürürlükten kaldırdığına yer verildi. 

Söz konusu kanuna göre yaşlılık aylığından yararlanabilmek için SSK sigortalılarının çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunması gerektiği kaydedilen genelgede 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden yani 2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılara aylık ödeme bağlanabilmesi için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra dilekçesini teslim etmesi gerektiğine yer verildi. 

DİLEKÇE VERDİĞİNDE ÇALIŞIYORSA DA MAAŞ ÖDENECEK

Genelgede fiilen bir şeyin değişmeyeceğine yer verilirken, emeklilik dilekçesi verilen tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığının anımsatıldığı genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda geriye dönük işlemlerde uygulanmak için düzenlemeye gidildi.

30 Eylül 2008 senesinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiğinde çalışmaya devam ettiği sonradan belirlenenler için işlem yapılmayacak ve aylıklar ödenmeye devam edilecek 

Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe verdiği tarihte çalışmaya devam ettiği sonradan tespit edilenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek.

2008 SONRASI

1 Ekim 2008 sonrası için ise 5510 sayılı kanunun hükümleri uygulanacak.

Buna göre SGK genelgesi ile yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için 4A sigortalıların çalıştıkları işten çıktıktan sonra dilekçeyi vermesi gerk. Bağ kurluların ise dükkanu kapatmadan, esnaf olanların ise faaliyetine son vermeden e devlet üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA