OECD’den Yeni Tahmin! 2023’te Türkiye Ekonomisi Daha Hızlı Büyüyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), “Ekonomik Görünüm” raporunu yayımladı. Raporda Türkiye Ekonomisi büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

OECD’den Yeni Tahmin! 2023’te Türkiye Ekonomisi Daha Hızlı Büyüyecek

İç Talep Büyümenin Ana İtici Gücü Olacak

OECD, 2023 GSYH büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltti. Büyümenin ana unsurunun iç talep olacağı vurgulandı. 6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkisiyle büyük hasara neden olduğu belirtilen raporda buna rağmen, “yeniden yapılanmadan kaynaklanan ivme, ekonomik faaliyetteki aksaklığın negatif etkisini büyük ölçüde dengelemesi beklenmektedir.” denildi. OECD, 2024 için büyüme tahminini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düşürdü.

İşsizlik %10 Seviyesinde Kalacak

Raporda ele alınan diğer bir konu ise işsizlik ve enflasyon oldu. 2023 yılında işsizlik oranının %10 seviyesine yakın kalacağı öngörüldü. Enflasyonun ise 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 40 üzerinde seyredeceği beklenirken, nominal ücretlerinde hızla artacağı vurgulandı. Enflasyondaki düşüşün baz etkilerinden kaynaklandığı ve %5 lik enflasyon hedefinden halen uzak kalındığı belirtildi.

Enerji Fiyatlarındaki Oynaklık Ekonomi İçin Risk Olmaya Devam Edecek

OECD raporunda, Türkiye’nin enerji yönünden dışa bağımlılığının risk oluşturmaya devam ettiği bunun ekonomi için risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Türkiye'nin gazın %99'unu ve petrolün %93'ünü ithal etmektedir. Son dönemde Sakarya sahasından doğal gaz üretiminin başlaması, bu riskleri bir miktar hafifletecektir; tahminlere göre, 2023 yılı sonuna kadar yerli gaz üretimi, iç tüketimin %7'sini karşılayacaktır. 2022 yılında yetkililer, enerji fiyatlarındaki enflasyondan etkilenen hane halklarını desteklemek için vergi indirimleri gibi önlemler ve bazı elektrik ücretlerinin kaldırılması gibi önlemler uygulamışlardır. Bu önlemlerin önümüzdeki dönem boyunca devam etmesi beklenmektedir.” denildi.

“Şeffaf Ve Güçlü Bir Makroekonomik Politika”

"Ekonomik Görünüm" raporunun tavsiyeler kısmında, “Daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme için daha şeffaf ve güçlü bir makroekonomik politika çerçevesi gerekmektedir. Para politikası sıkılaştırılmalı ve gelecekteki adımlara dair net bir iletişim sağlanmalı." ifadelerine yer verildi.