O Taşeronlar İçin TBMM'de Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 2800 taşeron işçinin kadroya alınması meselesi TBMM’ de gündeme geldi.

O Taşeronlar İçin TBMM'de Önemli Açıklama

TBMM ‘de o taşeron işçiler için önemli açıklama.

Söz konusu diyalog CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın arasında geçti.

KİT komisyon tutanaklarına yansıyan diyalogda Fethi Gürer şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Demiryollarında yapısal değişiklikle birden çok şirket dokusu oluşturuldu. Buralarda da çalışanlar dâhil tümünün taşeronların kadroya alınması gerekir çünkü modern kölelik demek ve emekçilerin hakkının gaspı demek. Devlet Demiryollarında yaşanan sorunların önemli bir bölümünün de ben bu taşeron uygulamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda kadroya alınan var mı? Şu anda kaç kişi taşeron olarak çalışıyor? Ayrıca yüksek hızlı tren dâhil bütün çalışanlara mutlaka kadro verilmesi gerekir çünkü yüksek hızlı tren sonuç itibarıyla yap- işlet-devret modeliyle gerçekleşse dâhil Devlet Demiryollarının yapısı. Bu anlamda, kaç çalışanınız var? Kaça düşürüldü? Şu anki durum ne? Taşeron uygulaması neden devam ediyor? Bu konuda girişimleriniz nedir, onu öğrenmek istiyorum. Ayrıca, bildiğim kadarıyla makinistlerden kadroya geçmesi gerekenler var yani üniversite mezunu oldukları hâlde onların özlük hakları da verilmiyor. Bu konuda ben kanun teklifi de hazırlamıştım. Kurum olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor. Çünkü Devlet Demiryollarında geçmişe göre kaza sayıları azalsa da ölümlü kaza sayıları arttı. Bunun da ben liyakatle ilgili olduğunu düşünüyorum. Demiryollarını çok önemsiyorum ama söylenenle yapılan arasında bir farklılık olduğunu da Sayın Genel Müdür sizin şahsınızda değil ama olduğunu düşünüyorum çünkü bir kuruma ait olma hissi vardı. Ama ne kıyafetinde ne duruşunda ne çalışma alanında geçmişten gelen o Devlet Demiryolları mensubu olma duygusu giderek yok oluyor. Bunlar da taşeronun önemli sorunu olduğunu düşünüyorum. Taşeronun kaldırılması yönünde kurum olarak bakanlık nezdinde çalışmalarınız var mı? Teşekkür ederim.”

Gürer ‘in bu sözlerine TCDD Genel Müdürü Apaydın şu şekilde yanıt verdi:

“Efendim, şimdi, taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili öncelikle cevabımızda da vermiş olduğumuz... KİT’lerle ilgili bir kararname yayınlandı. Kararnameyle ilgili özellikle şimdi -maliye hazine oldu- Hazine ve Maliye Bakanlığımız nezdinde girişimlerimiz devam ediyor. Tabii, burada KİT’lerin özellikle emekli olan personelimizin istihdamının belli bir miktarı kadar istihdam yetkisi veriliyor. Bu istihdam yetkisi çerçevesinde de taşeronda çalışan personelimizin kadroya geçirilmesiyle ilgili bir takvim çalışmamız var, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hizmet alımı olarak taşeron dediğimiz hizmet alımlarımız da bizim, temizlik hizmeti ağırlıklı olarak, güvenlik hizmeti, yine taşıma hizmetlerimizdeki araç kiralama hizmetleri, iaşe hizmetleri gibi hizmet alımları. Yani daha çok yardımcı hizmetler dediğimiz kısımlarda taşeron hizmeti ihtiyacımız var.”

KAÇ TAŞERON

Fethi Gürer, Apaydın ‘ın bu sözleri üzerine yeniden söz aldı ve bu işçilerin toplam kaç kişi olduğunu sordu.

Apaydın ise Yaklaşık 2.800 civarında personel var dedi Bu cevap üzerine Gürer şirketlerle beraber mi sorusunu sordu. Apaydın ise bu soruya şu şekilde cevap verdi:

“Hepsi efendim. Bunların, tabii, dediğim gibi, şu anda hemen hemen hepsi bu hizmetlerde. Yani bakım onarım hizmetlerini zaten ihaleyle yapıyorsunuz, biliyorsunuz malum, oradaki taahhüt işleri ayrı bir kapsam. Onlarla ilgili her hangi bir şey yok.”

“Önemli bir şey söyledi Genel Müdürüm, Biliyorsunuz, tren kazasının olduğu yer var ya, oralar da ihaleyle yapıldığı için -geçmişte Devlet Demiryollarının bu konulardaki denetimi, kontrolü, izlemesi önemli bir süreçti- o süreçlerden biraz mahrum kaldığını düşünüyorum.” Diyen Gürer ‘e Apaydın şu şekilde cevap verdi:

“Sayın Vekilim, onlarda da aynı şekilde denetime.. Şey hizmetlerimiz şu anda personel eliylerütülüyor. Yani bizim denetimin, kontrolün, yolla ilgili bakım hizmetlerinin tamamı kendi personelimiz eliyle yürütülüyor. Oralarda bir şey yok. Ben şeyi kastetmiştim. Mesela bir garımızın çatısı aktarılacak, bunlarda hizmet alıyoruz. İşte, bakım onarım yapılacak, bunlarla ilgili hizmetleri kastetmiştim yani oradaki şey olarak onu kastettim. Bu bağlamda, hizmetlerimize devam ediyoruz. Özellikle makinistlerde taşeron uygulamamız yok Sayın Vekilim.

Diyalog şu şekilde devam ediyor:


ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Orada üniversite mezunlarının işçi statüsüne, memur statüsüne alınmasıyla ilgiliydi.


TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Şu anda makinistlerimizi iki statüde çalışıyor: Memur statüsü ve işçi statüsü.


ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - İşçide üniversite mezunları var, onlar niye memur olmuyor?


TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN – Yani bunun için ayrı bir kanuni düzenleme gerekiyor. Şu anda iki statüde makinist istihdamımız da devam ediyor.

Taşeron haberlerinden bildirim alarak haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN